Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Platné od šk. r. 2018-2019

Cieľové požiadavky platné od školského roku 2018/2019

Katalóg cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku nadobudol platnosť od 1. 9. 2018 a nahradil Katalóg platný od 1. 9. 2013.

Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek č. 2019/2049:2-A1020 s platnosťou od 1. septembra 2019 obsahuje podrobnosti o spôsobe konania a obsahu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktoré boli s účinnosťou do 1.9.2019 súčasťou znenia vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, avšak od 1.9.2019 už nie sú v novom znení danej vyhlášky. Dodatok č. 1 ku Katalógu cieľových požiadaviek sa týka všetkých žiakov, ktorí ukončujú stredoškolské štúdium maturitnou skúškou, vrátane žiakov posledných ročníkov študijných odborov stredných škôl v školskom roku 2019/2020.

Dodatok č. 1

Chorvátsky jazyk

Ruský jazyk_B1 + B2

Podrobnosti o spôsobe konania MS

Informatika

Ruský jazyk C1

Anglický jazyk B1 + B2

Katolícke náboženstvo

Slovenský jazyk a literatúra

Anglický jazyk C1

Kresťanská etika

Slovenský jazyk a slovenská literatúra

Biológia

Latinčina

Stretnutia s ľudovou kultúrou

Dejepis

Literárna tvorba

Španielsky jazyk B1 + B2

Dejiny umenia

Maďarský jazyk a literatúra

Španielsky jazyk C1

Deskriptívna geometria

Matematika

Športový manažment

Ekológia

Muzikál

Taliansky jazyk_B1 + B2

Ekonomika

Nemecký jazyk B1 + B2

Taliansky jazyk C1

Estetika

Nemecký jazyk C1

Ukrajinský jazyk a literatúra

Evanjelické náboženstvo

Občianska náuka

Umenie a kultúra

Francúzsky jazyk B1 + B2

Poľský jazyk

Základy športovej prípravy

Francúzsky jazyk C1

Právo

 

Fyzika

Psychológia

 

Geografia

Reformované náboženstvo  

Chémia

Rómsky jazyk a literatúra

 

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.