Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Slovenská a česká regionálna akadémia

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Slovenská a česká regionálna akadémia

Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť

The Slovak and Czech Regional Academy: Inclusive School Environments for All. Diversity – Recognition – Equality

Click here for brief information in English

Štátny pedagogický ústav je hlavným organizátorom Slovenskej a českej regionálnej akadémie s názvom Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť (Regionálna akadémia). Regionálna akadémia je zameraná na podporu demokratickej a inkluzívnej školskej klímy v Slovenskej a Českej republike a je určená pre základné školy a gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom. Program vzdelávania je pripravený Európskym Wergeland Centrom – organizáciou Rady Európy – podľa modulu letných škôl, ktorý vychádza z materiálov Rady Európy a je realizovaný medzinárodnými tímom facilitátorov. Cieľom vzdelávania je príprava a následná implementácia školských projektov za spolupráce školských tímov a facilitátorov.

Slovenská a česká regionálna akadémia: Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť  je podporená v rámci bilaterálneho fondu na národnej úrovni v rámci grantov z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska (Granty EHP a Nórska 2009 – 2014 v Slovenskej republike).

Obdobie trvania projektu: 1. október 2016 – 30. jún 2017  

Prípravná fáza: október 2016

Slovenské a české školy sa na regionálnu akadémiu prihlasovali formou elektronických prihlášok zasielaných do 10. októbra 2016 a potvrdenie o výbere školy im bolo doručené do 17. októbra 2016.

Výzva na prihlasovanie škôl 

Realizačná fáza: 2. – 6. november 2016

Regionálna akadémia sa uskutočnila 2. až 6. novembra 2016 v Šamoríne a zúčastnilo sa jej 8 slovenských základných škôl a 2 české základné školy. Slovensko zastupovali školy z Bratislavského, Žilinského, Prešovského, Košického a Trnavského samosprávneho kraja, Českú republiku zastupovali školy zo Stredočeského a Moravskosliezskeho kraja.

Správa o Regionálnej akadémii

Implementačná fáza: december 2016 – máj 2017

Zoznam škôl a školských projektov

Evalvačná fáza: máj – jún 2017

Správa s odporúčaniami a príkladmi overených postupov

Informačné materiály o Regionálnej akadémii:

Informačný leták o Regionálnej akadémii v slovenskom jazyku

Informačný leták o Regionálnej akadémii v anglickom jazyku

Program Regionálnej akadémie v slovenskom jazyku

Program Regionálnej akadémie v anglickom jazyku 

Regionálna akadémia bola realizovaná i s podporou partnerských organizácií v SR a ČR: Nadácia otvorenej spoločnosti, Metodicko-pedagogické centrum, Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania a Národný ústav pre vzdelávanie v ČR.

Koordinácia projektu:
PhDr. Denisa Ďuranová
denisa.duranova@statpedu.sk

Koordinácia a administrácia odborných aktivít:
Mgr. Michaela Ujházyová, PhD.

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.