Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Profesijný rozvoj učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku

Zákon 138/2019 Z. z. (školský zákon) definuje profesijný rozvoj učiteľov ako proces získavania, prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií.

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku ponúkajú učiteľom francúzskeho jazyka na základných, stredných ako aj jazykových školách na Slovensku 100 %-né on-line inovačné vzdelávanie s názvom „Nové trendy vo výučbe francúzskeho jazyka v základných a stredných školách“ s evidenčným číslom 21/2021 – IV.

Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania

Vzdelávanie je bezplatné a je určené pre všetkých učiteľov francúzštiny na Slovensku. Okrem personalizovanej pomoci od skúsených školiteľov počas celého vzdelávania získajú učitelia aj praktické informácie o tvorbe metodických listov pre hodiny FJ, o využívaní audiovizuálnych dokumentov vo výučbe FJ či o práci s učebnicou akreditovanou Ministerstvom školstva SR.

Program inovačného vzdelávania sa má začať v septembri/októbri 2022 a trvať celý školský rok 2022-2023 naprieč 6 modulmi vedenými skúsenými školiteľmi zo Štátneho pedagogického ústavu a Francúzskeho inštitútu na Slovensku.

Učitelia francúzskeho jazyka ako cudzieho jazyka na Slovensku sa môžu prihlásiť už teraz na:
https://forms.gle/g8mUKyvxzxPGJRwdA

 

 

Kontinuálne vzdelávanie - Roky 2017 – 2020

Predošlý programu kontinuálneho vzdelávania schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 1681/2017 - KV, ktorý poskytovatelia ponúkli v rokoch 2017 až 2020.:

Schválenie
Program vzdelávania

Transformácia tohto programu kontinuálneho vzdelávania na inovačné vzdelávanie v rámci profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, ktoré poskytovatelia ponúkajú teraz 100 %-ne on-line, je nielen príležitosť pre učiteľov inovovať svoje profesijné kompetencie ale aj výzva ako učiť a učiť sa v on-line priestore.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.