Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Inovatívne prístupy vo vzdelávaní prírodovedných predmetov

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Inovatívne prístupy vo vzdelávaní prírodovedných predmetov

Štátny pedagogický ústav v Bratislave v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach zrealizoval 3. decembra 2012 odborný seminár Inovatívne prístupy vo vzdelávaní prírodovedných predmetov. Na seminári boli:

  • predstavené inovatívne vyučovacie metódy v oblasti prírodných vied (Inquiry Based Science Education),
  • prezentované skúsenosti a výsledky využívania bádateľských prístupov v prírodovednom vzdelávaní v projekte ESTABLISH, ako aj projektov experimentálneho overovania ŠPÚ,
  • uskutočnené praktické ukážky bádateľsky orientovaných vzdelávacích aktivít v prírodovedných predmetoch na ZŠ a SŠ,
  • prezentované výučbové materiály predmetov fyzika, chémia a biológia z pohľadu rôznej úrovne samostatnosti žiackeho objavovania.

Súčasťou seminára bola výmena skúseností z inovatívnej pedagogickej praxe v oblasti prírodovedného vzdelávania.

Podrobnejšie informácie prinášajú nasledujúce prezentácie a odborný príspevok.

Prezentácie

Projekt ESTABLISH INQUIRY BASED SCIENCE EDUCATION približuje inovatívne vyučovacie metódy a prístupy vo vzdelávaní prírodovedných predmetov. Vyučovanie bádaním, skúmanie, objavovanie samotnými žiakmi tvorí dôležitú súčasť vzdelávania v procese osvojovania kľúčových konceptov v oblasti prírodných (ale nielen prírodných) vied.

Aktivizujúce metódy a prístupy v prírodovednom vzdelávaní. Uplatnenie bádateľských postupov vo vyučovaní prírodovedy na 1. stupni ZŠ (odborný príspevok) – PDF 

Žiacke bádanie, skúmanie, objavovanie umožňuje nielen osvojiť si nové poznatky, ale aj pochopiť samotnú podstatu vedy a výskumné metódy. V príspevku prezentujeme implementáciu bádateľských prístupov do výučby prírodovedy v projekte „La main á la pâte“ (voľne „Vyhrňme si rukávy“), ktorý bol overený v rámci experimentálneho overovania. Projekt bol realizovaný na základe slovensko-francúzskej spolupráce na 1. stupni vybraných základných škôl.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.