Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Monitorovanie využívania a vhodnosti učebníc prírodovedných predmetov

Monitorovanie využívania a vhodnosti učebníc prírodovedných predmetov v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov

Na základe ohlasov pedagogickej verejnosti na kvalitu aktuálne platných učebníc uskutočnil Štátny pedagogický ústav prieskum využívania učebníc vo výchovno-vzdelávacom procese. Cieľom bolo zistiť stav využívania učebníc predmetov matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, geografia, technika so schvaľovacou doložkou od roku 2008.

Výstupom úlohy je Záverečná správa o využívaní a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov

Priebežná správa o využívaní a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov

Záverečná správa o využívaní a vhodnosti učebníc v základných a stredných školách z pohľadu učiteľov