Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Pedagogické inovácie na Slovensku z pohľadu učiteľov a riaditeľov ZŠ

Pedagogické inovácie na Slovensku z pohľadu učiteľov a riaditeľov ZŠ – priblíženie výsledkov výskumu

V rokoch 2009 – 2011 sme sa zamerali na skúmanie pedagogických inovácií na Slovensku. Uskutočnili sme  dotazníkový prieskum, študovali sme školské vzdelávacie programy a skúmali sme motiváciu žiakov a vzťah žiakov ku škole vo vybraných inovačných a kontrolných triedach. Jedným z cieľov skúmania  bolo preukázať, že vnútorná reforma školy sa uskutočňuje aj spontánnym vývojom „reformou zdola“ a  to práve prostredníctvom pedagogických inovácií, o čom svedčia aj odpovede učiteľov participujúcich na výskume. Tieto konkrétne inšpirácie, príklady dobrej praxe, je možné využiť pre podporu školskej reformy. Naším úmyslom je prehľadnou prístupnou formou priblížiť pedagogickej verejnosti výskumné zistenia, ktoré vychádzajú z výskumnej správy (ale samozrejme ju nenahrádzajú). 

BAGALOVÁ, Ľ. 2011. Pedagogické inovácie na Slovensku z pohľadu učiteľov a riaditeľov ZŠ – priblíženie výsledkov výskumu