Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Mediálna výchova vo vyučovaní

Z poslania ŠPÚ vyplýva plnenie úloh v oblasti aplikovaného výskumu obsahu, metód a foriem výchovy a vzdelávania, v oblasti prieskumnej činnosti zameranej na zisťovanie stavu a úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu, vývoja a aplikácie pedagogických, psychologických, didaktických a diagnostických metód, techník a procedúr.

Dotazníkový prieskum v ZŠ  „Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova“ bol zameraný na analýzu podmienok, ktoré by umožnili učiteľom efektívnejšie uplatňovať mediálnu výchovu vo vyučovaní. Naša vďaka patrí pedagógom, ktorí sa do prieskumu zapojili a umožnili nám formulovať zistenia, vyplývajúce zo spracovaných výsledkov.   

„Škola, učiteľ/ka a mediálna výchova“ − analýza výsledkov dotazníkového prieskumu

Príloha