Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

„Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ je literárno-výtvarná súťaž určená žiakom základných a stredných škôl v SR aj v zahraničí. Jej základným cieľom je vyvolať systematický záujem žiakov o slovenčinu a prispieť k rozvoju žiackej tvorivosti.

Organizačný poriadok súťaže PMRS

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

29. ročník súťaže

29. ročník súťaže - vyhlásenie
Prihláška do 29. ročníka 
Vyhodotenie 29. ročníka súťaže
 

28. ročník súťaže

28. ročník súťaže - vyhlásenie 
Prihláška do 28. ročníka
Vyhodnotenie 28. ročníka súťaže - kategória 1
Vyhodnotenie 28. ročníka súťaže - kategória 2.A
Vyhodnotenie 28. ročníka súťaže - kategória 2.B
Vyhodnotenie 28. ročníka súťaže - kategória 3
Vyhodnotenie 28. ročníka súťaže - kategória 4

27. ročník súťaže

27. ročník súťaže - vyhlásenie
Prihláška do 27. ročníka

26. ročník súťaže

26. ročník súťaže - vyhlásenie
Prihláška do 26. ročníka - aktualizovaná

25. ročník súťaže

25. ročník súťaže - vyhlásenie 
Prihláška do súťaže 25.ročník

24. ročník súťaže

24. ročník súťaže - vyhlásenie
Prihláška do súťaže 
Vyhodnotenie 24. ročníka súťaže

23. ročník súťaže

23. ročník súťaže - vyhlásenie
Prihláška do súťaže

22. ročník súťaže

22. ročník súťaže - vyhlásenie
Prihláška do súťaže 

20. ročník súťaže

Správa z 20. ročníka súťaže

Zodpovedný zamestnanec: Mgr. Jana Kovaľová, PhD.