Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


3. ročník súťaže

3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

už má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v roku 2019 3. ročník súťaže pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Podmienkou súťaže bolo vytvorenie metodického listu s témou UNESCO. Do súťaže sa mohli zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma UNESCO je veľmi široká a v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu.

Do súťaže sa zapojili učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska. Na základe požiadaviek stanovených vo vyhlásení súťaže porota udelila šesť cien. Autori víťazných metodických listov boli odmenení cenou vo výške 100 eur a 200 eur:

  • Mgr. Daniela Šírová, Základná škola s materskou školou Károlya Domeho s VJM, Iža
  • Mgr. Denisa Maslíková, Materská škola Skalité č. 632, Skalité
  • PaedDr. Elena Bolfová, Základná škola Veľký Biel, Školská 4, Veľký Biel
  • Mgr. Michaela Hovorková, Základná škola, Námestie A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
  • Ing. Marta Rovná, Základná škola Kulíškova, Kulíškova 8, Bratislava
  • PaedDr. Jana Kababíková, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné

Najlepšie (nielen víťazné) metodické listy budú po grafickej úprave zverejnené na webovom sídle ŠPÚ a MZV – UNESCO.

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili.

                                                                                                                                                             Organizačný výbor súťaže