Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Dejiny sebavedomia

SÚŤAŽ DEJINY SEBAVEDOMIA MÁ SVOJICH VÍŤAZOV

Obhajovať, chrániť a rozvíjať súčasnosť znamená rešpektovať minulosť. Obracať sa do vlastnej minulosti nie je spiatočnícke, je to prejav úcty k predkom, a tá je stavebným kameňom sebavedomia.

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky vyhlásili Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia, s. r. o. súťaž Dejiny sebavedomia ako sprievodný projekt k vydaniu rovnomennej štvorzväzkovej publikácie Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu, ktorú pripravil autor projektu Mgr. Peter Kršák s tímom akademikov, historikov a publicistov. Publikácia má charakter malých literárnych príbehov známych Slovákov a Čechov a nie je iba sumárom faktografických hesiel. Ide o vzrušujúce a inšpiratívne čítanie s edukatívnym významom. Obsahuje viac ako 800 hesiel osobností od stredoveku až po súčasnosť.

Súťaž Dejiny sebavedomia bola určená pre trinásť až pätnásťročných žiakov základných škôl, gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a základných umeleckých škôl. Do súťaže sa mohli zapojiť jednotlivci alebo triedne kolektívy jednotlivých ročníkov škôl. Úlohou žiakov bolo hľadať významné osobnosti a dejinné udalosti zrastené s ich bezprostredným okolím, tzn. nielen pripomenúť si inšpiratívne hodnoty, ale prebudiť u žiakov aj radosť z objavovania. Treba však zdôrazniť, že bol zvolený teritoriálny princíp výberu, čo eliminuje prípadné problémy s národnosťou jednotlivých osobností, či už v politickom alebo etnickom slova zmysle.

Do hľadania sa zapojili žiaci z celého Slovenska. Výsledky ich objavovania zhmotnili do literárnej, výtvarnej a audiovizuálnej podoby. Najväčšie zastúpenie mali práce z Prešovského kraja. Najpočetnejšie bola zastúpená 2. kategória – výtvarné práce. Každú kategóriu vyhodnocovala odborná porota zložená z literárnych vedcov, kritikov, maliarov, režisérov a scenáristov. Keďže sa do 3. kategórie – audiovizuálnej – nezapojili všetky samosprávne kraje, porota sa rozhodla na základe požiadaviek stanovených vo vyhlásení súťaže vybrať víťazov krajského kola v 2 kategóriách – literárna a výtvarná a víťazov celoštátneho kola v 3 kategóriách – literárna, výtvarná a audiovizuálna.

1. KATEGÓRIA – PÍSOMNÁ

Tvorba písomných súťažných prác a ich následné hodnotenie sú postavené na zdanlivo jednoznačnom autorsko-čitateľskom pakte. Pokojne by sme to mohli nazvať aj zmluvou, no to by sme sa dostali na úroveň úradnej, trochu fádnej, komunikácie a o tú nám v žiadnom prípade nejde. Nami použitý názov spojenia autorov a čitateľov sa totiž ukazuje ako oveľa vznešenejší, priliehavejší a predovšetkým údernejší. Presne taký, aký si vyžaduje písanie o sebavedomí. Základná schéma paktu je podľa našich predstáv asi takáto: tvorcovia, v tomto prípade žiaci, o dušu píšu, ich učitelia nad ich výtvormi s plnou zodpovednosťou bdejú, no a porotcovia ich finálne s plnou vážnosťou a pozornosťou posudzujú. Výsledkom je v reči tzv. tvrdých čísel rebríček ocenených. Záverečný sumár je však diametrálne odlišný. Zdanlivo merateľné údaje v ňom nie sú až tak podstatné, o tabuľkách radšej ani nehovorme. Oveľa zaujímavejšie je zážitkovo-estetické napĺňanie naznačeného paktu. Kľúčovú úlohu v ňom zohráva ochota všetkých, zdôrazňujeme, že naozaj všetkých zúčastnených, ktorých chuť zapojiť sa do „súťaže“ zatieňuje všetky hodnotenia. V jednotlivých prácach sme síce skúmali úroveň jazykovo-estetickej zručnosti, estetickej vybavenosti či spoločenskej empatie, no za oveľa dôležitejší sme považovali samotný vznik portrétov inšpiratívnych osobností, napĺňajúcich význam slova sebavedomie. Všetkým žiakom a učiteľom by sme sa preto chceli za ich úsilie a minutý čas poďakovať.

Karol Csiba
predseda poroty pre literárne práce

KRAJSKÉ KOLO

Bratislavský kraj
1. miesto:

Filip Ritomský, Matúš Rybárik
, Základná škola, Sološnica

2. miesto:

Tamara Meňhartová
, Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava

3. miesto:

Bohdan Lipovský
, Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava

Trnavský kraj
1. miesto:

Michal Orešanský
, Základná škola s materskou školou, Suchá nad Parnou

2. miesto:

Kristína Hošková, Karolína Šedivá
, Základná škola, Strážnická 1, Skalica

3. miesto:

Jakub Sycha
, Základná škola, Školská 2, Holíč

Trenčiansky kraj
1. miesto:

Veronika Vráblová, Nina Rosinová
, Základná škola Štefana Závodníka, Pružina

2. miesto:

Katarína Kmeťová
, Základná škola Gašpara Drozda s materskou školou, Chrenovec-Brusno

3. miesto:

Sára Zveřinová
, Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

Nitriansky kraj
1. miesto:

Viktor Lukács
, Základná škola, Topoľová 8, Nitra

2. miesto:

Jakub Seko
, Základná škola, Topoľová 8, Nitra

3. miesto:

Filip Škula
, Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce

Žilinský kraj
1. miesto:

Anna Podhorská, Barbora Matulová, Juraj Mistrík, Andrej Ramšík, Viktória Foldynová, Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky

2. miesto:
Matej Droppa, Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš

3. miesto:
Soňa Žišková, Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, Liptovský Mikuláš

 

Banskobystrický kraj
1. miesto:

Jakub Čikóš
, Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec

2. miesto:

Matej Puškár
, Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica

3. miesto:

Kristína Antalová
, Katolícke gymnázium Štefana Moysesa, Hurbanova 9, Banská Bystrica

Prešovský kraj
1. miesto:
Dária Kapsdorferová, Miroslav Polča
, Základná škola Bartolomeja Krpelca, T. Ševčenka 3, Bardejov

2. miesto:

Bernadeta Krajňáková
, Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči, Kláštorská 24, Levoča

3. miesto:

Dávid Jakubov
, Základná škola, Komenského 307/22, Svidník

Košický kraj
1. miesto:

Bianca Estefánová
, Základná škola, Bernolákova 16, Košice

2. miesto:

Lenka Vargovičová
, Základná škola P. Horova, Kpt. Nálepku 16, Michalovce

3. miesto:

Vanesa Krafčíková
, Športové gymnázium, Trieda SNP 104, Košice


2. KATEGÓRIA – VÝTVARNÁ

Posudzovanie výtvarných prác bolo náročné. Všetci, čo kreslili, maľovali, študovali a vytvorili tieto práce sú pre nás víťazi. Neexistuje lepší obrázok o dve stotiny sekundy ako ten druhý. Výtvarné umenie nie je šport. Nie je to o výkone, a predsa bol výkon podaný. Na prácach bol cítiť vek, vyspelosť, zručnosť, dozor rodičov aj pedagógov, ale aj úprimnú oddanosť téme a detskú čistotu, čo sa ťažko hodnotí. Prihliadali sme na všetky kritériá,  rozdiely a poradie sme, žiaľ, museli určiť. Je určité, že ak by to posudzoval niekto iný, poradie by sa zmenilo. Všetkým žiakom sa chceme poďakovať, že si dokázali odoprieť pohodlie a vytvoriť tieto práce.

František Lipták
predseda poroty pre výtvarné práce

KRAJSKÉ KOLO

Bratislavský kraj
1. miesto:

Natália Nagyová
, Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava

2. miesto:

Nikola Krajčirovičová
, Základná škola, Sološnica

3. miesto:

Vanessa Hubeková
, Základná škola, Sološnica

Trnavský kraj
1. miesto:

Laura Krecinová
, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, Sereď

2. miesto:

Andrej Ivančík
, Základná škola s materskou školou, Školská 160, Voderady

3. miesto:

Monika Janošťáková
, Základná škola, Školská 2, Holíč

Trenčiansky kraj
1. miesto:

Tomáš Oršula
, Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou

2. miesto:

Delia Farajpour, Lenka Margentínová
, Gymnázium M. R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom

3. miesto:

Lucia Matejovičová
, Základná škola V. Beniaka s materskou školou, Školská 186/13, Chynorany

 

Nitriansky kraj
1. miesto:

Laura Kabáthová
, Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice

2. miesto:

Nina Spielmanová
, Základná škola, Benkova 34, Nitra

3. miesto:

Simona Galková, Daniela Antalová, Ľudmila Sýkorová
, Základná škola, Benkova 34, Nitra

Žilinský kraj
1. miesto:

Lucia Kajánková, Petronela Slanináková
, Základná škola J. A. Komenského 752, Čadca

2. miesto:

Simona Surňáková
, Základná škola, Martinská 20, Žilina

3. miesto:

Patrícia Trúchla, Emma Sventeková
, Základná škola J. A. Komenského 752, Čadca

Banskobystrický kraj
1. miesto:

Lívia Falušová
, Základná škola s materskou školou, Školská 1575, Hriňová

2. miesto:

Lucia Kisantalová
, Základná škola, Ulica mieru 154, Jesenské

3. miesto:

Adam Stribula
, Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom

Prešovský kraj
1. miesto:

Lívia Čeremugová, Tatiana Hvizdová
, Základná škola, Komenského 307/22, Svidník

2. miesto:

Tímea Kaplanová, Bianka Rusinková
, Základná škola, Komenského 307/22, Svidník

3. miesto:

Beatrice Kačmarská
, Základná umelecká škola Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa

Košický kraj
1. miesto:

Miroslav Girga
, Špeciálna základná škola, Kováčska 12, Gelnica

2. miesto:

Viktória Hajnalová
, Základná škola, Bernolákova 16, Košice

3. miesto:

Matúš Orosz
, Súkromná základná škola, Palackého 14, Košice


3. KATEGÓRIA – AUDIOVIZUÁLNA

Všetky audiovizuálne práce, ktoré sa zúčastnili súťaže dokumentujú záujem mladých ľudí o významné osobnosti i históriu regiónu, v ktorom žijú. V spracovaní prevažoval žurnalistický prístup, tvorcovia sa väčšinou nechali inšpirovať rôznymi televíznymi publicistickými žánrami. Pri hodnotení sme zvažovali výber témy, originálnosť zvoleného tvaru i kvalitu technického spracovania.

Martin Šulík
predseda poroty pre audiovizuálne práce

 


SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE SÚŤAŽE DEJINY SEBAVEDOMIA

V priestoroch hotela Park Inn by Radisson Danube Bratislava sa 31. mája 2019 uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov celoštátneho kola súťaže Dejiny sebavedomia. Najlepších autorov literárnych, výtvarných a audiovizuálnych prác ocenili námestníčka Štátneho pedagogického ústavu PaedDr. Renáta Somorová a autor projektu Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu Mgr. Peter Kršák. Ocenenie si prevzalo aj desať pedagógov.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže moderovala Božidara Turzonovová. Publikáciu Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu z pohľadu editora projektu prítomným predstavil slovenský historik, spisovateľ, pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a garant súťaže Najväčší Slovák PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

1. KATEGÓRIA – LITERÁRNE PRÁCE
1. miesto:

Anna Podhorská, Barbora Matulová, Juraj Mistrík, Andrej Ramšík, Viktória Foldynová
, Spojená škola, Ulica M. R. Štefánika 1, Vrútky

JEDEN DEŇ OLEJKÁRA JÁNA HRAŠKA

Autori rozhlasovej poviedky poukazujúc na význam turčianskeho olejkárstva sa do súťaže Dejiny sebavedomia nezapojili práve konvenčným alebo jednoduchým spôsobom. Tvorcovia prekročili bezpečné rámce v školách dlhodobo precvičovaných slohových prác a pustili sa do niečoho menej opozeraného. Zvládnutie takto nastavených „prekážok“ však môže prvotnú nevýhodu premeniť na úspech, čo sa do značnej miery podarilo aj teraz. Autori nám totiž ponúkli nepatetické a domnievame sa, že na viaceré tradičné aj nové literárne motívy odkazujúce rozprávanie, ktorému nechýba dynamika. Pritom predstavili fenomén, ktorý Turiec preslávil vo svete, zdôraznili namáhavú prácu, odvahu turčianskych olejkárov, priblížili náplň ich práce i prínos pre spoločnosť.

2. miesto:
Viktor Lukács
, Základná škola, Topoľová 8, Nitra

POLYHISTOR Z NITRY

Informáciu o súťaži získal Viktor od pani učiteľky Košťálovej. Hoci bol ešte len začiatok školského roka, myšlienka „objaviť“ niekoho neznámeho z rodného mesta Nitra ho celkom zaujala. Pomerne dlho váhal, ako vlastne doktora Dávida Grubyho predstaviť. Už pri letmom pohľade na text Polyhistor z Nitry však zistíme, že nám jeho autor ponúka dva čitateľské mini „zážitky“ v jednom. V prvom prípade tematizuje všeobecnejší vzťah k „svojmu“ mestu, k jeho súčasnej podobe a k atmosfére formujúcej identitu každého jednotlivca. Druhá rovina je už konkrétnejšia. Prostredníctvom imaginárneho dialógu so zaujímavým, no nie notoricky známym obyvateľom, lekárom, sa presúvame až na začiatok 19. storočia. Sledujeme subjektívnu verziu možných historických okolností, ktoré sa prepletajú s faktami – ako sa z chlapca z malého mesta stala uznávaná svetová osobnosť, koho všetkého poznal, s kým sa stretával. Viktor si myslí, že aj to je dôkaz toho, aby sme sa nevzdávali. Ak chceme niečo dosiahnuť, môže sa nám to podariť. Mrzí ho len, že o takomto významnom rodákovi sa v Nitre pomerne nevie.

3. miesto:

Dária Kapsdorferová, Miroslav Polča
, Základná škola Bartolomeja Krpelca, T. Ševčenka 3, Bardejov

OSUDNÁ NOC

Literárna práca Darie a Miroslava priliehavo nazvaná Osudná noc je inšpirovaná okolnosťami 2. svetovej vojny. Porota ocenila, že jej autori sa v tejto súvislosti nepúšťajú do všeobecných a pateticky znejúcich úvah o ľudskej tragike, v tomto smere sú naozaj striedmi. Namiesto toho vykresľujú udalosti vystrihnuté z domácich dejín. Práve tie sú predmetom rozhovoru spomínajúcej starej mamy s vnučkou. Takto rozvrhnutú stavbu textu Daria s Miroslavom veľmi dobre zvládajú. Vyhovujúci je aj jazyk, zaujímavým spôsobom aktualizujúci skôr smutné historické epizódy. Ich využitie však nemá ambíciu niekoho prehnane poučovať. Namiesto toho venujú pozornosť samotnému spôsobu rozprávania. Práve preto môžeme ich text čítať ako beletriu.

Práca vznikla ako súčasť projektu, v ktorom žiaci vyhľadávali informácie z obdobia 2. svetovej vojny a tie literárne spracovávali. Súťaž Dejiny sebavedomia bola príležitosťou ukázať a preveriť ich literárny a výtvarný talent.


2. KATEGÓRIA – VÝTVARNÉ PRÁCE

1. miesto:

Tomáš Oršula
, Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou

DIVOTVORNÝ LEKÁR

Tomášova práca Divotvorný lekár výtvarne zachytáva úsilie kňaza a ľudového liečiteľa Fraňa Madvu uľahčiť ťažký život ľudí na našom vidieku v polovici 19. storočia – či už duchovnou alebo liečiteľskou činnosťou. Fraňo Madva patrí medzi najzaujímavejšie osobnosti regiónu horná Nitra. Takmer celý svoj život prežil na fare v obci Nitrianske Rudno ležiacej len niekoľko kilometrov od ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou, ktorá je na Tomáša právom hrdá, pretože svojimi študijnými výsledkami robí dobré meno nielen sebe, ale aj jej.

2. miesto:

Laura Krecinová
, CZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 3064/41, Sereď

MÚZEUM HOLOKAUSTU V SEREDI

Laurina práca je reflexiou na návštevu Múzea holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v autentických priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora. Prijatie a umelecké spracovanie udalostí, ktoré sa v pracovnom tábore odohrávali a o ktorých sa prostredníctvom výkladu študenti dozvedajú, vyústilo v diele útržkovito zachytávajúcom udalosti, strach, beznádej a životnú tragédiu väznených. Hĺbku zúfalstva zvýrazňuje čierno-biela kombinácia farieb, ktorá pripútava prijímateľa k obrazu hrôzy a vyzýva ho k prijatiu zodpovednosti za svoje ďalšie konanie. Je spomienkou na zavraždených, varovaním pred ľudskou zlobou a výzvou urobiť svet krajším.

3. miesto:

Lívia Čeremugová, Tatiana Hvizdová
, Základná škola, Komenského 307/22, Svidník

SVIDNÍK

Komiks o malom meste s veľkou históriou a Lucii, ktorá až po niekoľkých rokoch so svojou babkou objavovala históriu a príbeh svojho rodného mesta. Zo začiatku sa jej mesto nepozdávalo, ale jej babka vytrvalo prednášala. Raz na exkurzii na Dukle zaspala. Prihovoril sa jej neznámy hlas. Povedal jej, že história jej rodného mesta nie je taká nudná, ako sa jej zdá, a nie je na škodu, aby o nej niečo vedela. Na jej vlastné prekvapenie sa o niekoľko rokov stala učiteľkou dejepisu a pyšne učí o histórii mesta Svidník.

3. KATEGÓRIA – AUDIOVIZUÁLNE PRÁCE

1. miesto ex equo:

Viktória Kúnová
, Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš

DOMINIK BALGA, KRTÍŠAN, KTORÝ SA STAL MAJSTROM SVETA

Viktóriina živá publicistická reportáž dáva v malej ankete priestor na názory žiakov na kulturistiku a fitnes. Hlavnou témou je však cesta mladého kulturistu Dominka Balgu z Veľkého Krtíša, ktorý sa vytrvalým a tvrdým tréningom dopracoval k titulu juniorský majster sveta 2014 v naturálnej kulturistike. Reportáž na príklade úspešného športovca prezentuje snahu a vytrvalosť pri dosahovaní vytýčeného cieľa. Zároveň ponúka mládeži vhodnú alternatívu využitia voľného času a rozvoja svojej osobnosti.

Laura Pečínková
, Základná škola J. V. Šimka, Šimkova 40, Žitavany

BERNARD GARAJ

Laura vo svojej práci predstavila portrét profesora nitrianskej univerzity, známeho folkloristu a gajdoša Bernarda Garaja. Vychádzala z informácií Cechu slovenských gajdošov, ktorí majú dlhú tradíciu aj u nich v obci, a z knihy Bernarda Garaja, v ktorej sa nachádzajú piesne z Malej a Veľkej Lehoty. Spolupracovala aj s vedúcou folklórnej skupiny „BRIEŽOK“ Danou Kellnerovou.

2. miesto:

Laura Micenková, Bene Troščák, Kevin Vyravec, Vanesa Halušková, Tereza Marcinová, Dalibor Braja, Amália Zribková, Oliver Volohda, Justína Kapcalová, Dorota Slaninková
, Základná škola, Komenského 307/22, Svidník

ČEPČENIE

Žiaci zo základnej školy Komenského vo Svidníku predviedli výtvarne kultivovanú rekonštrukciu svadobných zvykov – čepčenie. Vznik tejto tradície na východe Slovenska sa tiahne kdesi do histórie rusínskej národnosti. Počas príchodu svašok k neveste počuť tóny rusínskych piesní. Z úst staršieho družbu dostáva nevesta najťažšiu otázku: „Chceš radšej vinok sňať alebo holovku sťať?“ Počas odpovedania a zloženia vienka z hlavy nevesty chodili okolo nej družičky so zapálenými sviečkami a spievali. Vo vlasoch nevesty sa ligotal čepiec, ktorý predstavoval zrieknutie svojej slobody. Odobratím ružičky zo saka ženícha sa ženích plne stáva manželom svojej nevesty. Tanec so svadobnou mamkou si starší družba vybojoval. Čepiec ukončil najtradičnejší tanec – redový.

3. miesto:

Jozef Michal Badida, Ján Kreheľ, Vanessa Majdáková, Mária Štefaničová, Simona Krajňáková, Klaudia Lukáčová, Dorota Andiľová
, Základná škola, Strážnická 26, Ľubotice

ĽUBOTICKÁ PALENČÁREŇ

Vo videoukážke cez výpovede svedkov žiaci zo Základnej školy v Ľuboticiach sprítomnili tragické udalosti 2. svetovej vojny. Ich príbeh sa viaže ku dňu, keď boli oslobodené Ľubotice. V ten deň pred ľubotickou palenčárňou došlo k tragédii, pri ktorej zahynuli ľudia, ktorí sa tam ukrývali. Dodnes si túto udalosť obyvatelia Ľubotíc pripomínajú pamätnou tabuľou pred obecným úradom. S príbehom sa žiaci oboznámili na hodinách dejepisu.

Uznanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí svojich žiakov do súťaže nielen prihlásili, ale ich aj úspešne viedli.

Mgr. Martina Baňasová, Základná škola, Strážnická 26, Ľubotice
PaedDr. Daria Braunová, Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Komenského 41, Sereď
Koloman Cicko, Základná škola, Nám. A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš
Mgr. Eva Hangaiová, ZŠ J. V. Šimka, Šimkova 40, Žitavany
Mgr. Silvia Holičová, Základná škola, Sološnica 7
PaedDr. Miroslava Košťálová, Základná škola, Topoľová 8, Nitra
PaedDr. Andrea Kuzmová, Základná škola, Komenského 307/22, Svidník
PaedDr. Janette Lišivková, Základná škola Bartolomeja Krpelca, T. Ševčenka 3, Bardejov
Mgr. Anna Mistríková, Spojená škola, Ul. M. R. Štefánika 1, Vrútky
Mgr. Soňa Štrbáková, Základná škola s materskou školou, Diviaky nad Nitricou 121


ZBORNÍK ŽIACKYCH PRÁC DEJINY SEBAVEDOMIA

Súbor ocenených prác tvorí zborník Dejiny sebavedomia, ktorý sa dá čítať ako pokračovanie publikácie Dejiny sebavedomia – Diplomati bez pasu. Veríme, že zborník bude pre žiakov inšpiráciou k ďalším bádateľským možnostiam a perspektívam a objaviteľskú radosť budú s nami zdieľať aj čitatelia nášho zborníka.

Zborník - Dejiny sebavedomia

Všetkým výhercom srdečne blahoželáme