Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Pekná maďarská reč

Súťaž Pekná maďarská reč – Szép magyar beszéd je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Súťaž je zameraná na rozvoj žiackej tvorivosti tvorbou textov, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok a na zvládnutie práce s jazykovými a literárnymi textami.

Školský rok 2020/2021

Záverečná správa

Vyhlásenie súťaže  Pekná maďarská reč

Usmerenie k realizácii školských kôl súťaže Pekná maďarská reč – dištančnou formou

Školský rok 2019/2020

Záverečná správa PMR 2019_2020

Vyhlásenie PMR - NOVÉ

Prihláška PMR 2019/2020

Súhlas dotknutej osoby, vyučujúci

Súhlas dotknutej osoby, súťažiaci

Organizačný poriadok PMR - 2018

Obsahová náplň PMR - 2018

Formuláre na vyhodnotenie postupových kôl

 

Školský rok 2018/2019

Záverečná správa PMR 2019 -NOVÉ

Celoštátna odborná komisia Pekná maďarská reč - NOVÉ

Výsledková listina - Pekná maďarská reč - celoštátne kolo, 10. - 12. 4. 2019 - Košice - NOVÉ

Školský rok 2017/2018

Výsledková listina - Pekná maďarská reč - celoštátne kolo, 11. - 13. 4. 2018 - Košice

Záverečná správa PMR 2018 - NOVÉ

 

Školský rok 2016/2017

Pekná maďarská reč - vyhodnocovacia správa 2017

Výsledková listina - Pekná maďarská reč - celoslovenské kolo, 20. - 22.4.2017 - Košice

 

Školský rok 2015/2016

PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – vyhodnocovacia správa 2016

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – CELOSLOVENSKÉ KOLO 13.-15. 4. 2016 – KOŠICE

 

Školský rok 2014/2015

Záverečná správa PMR 2015

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – PEKNÁ MAĎARSKÁ REČ – CELOSLOVENSKÉ KOLO – 16-18.04.2015

 

Školský rok 2013/2014

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 9. -11. apríla 2014 v Košiciach

Školský rok 2012/2013

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 17.-19. apríla 2013 v Košiciach

Školský rok 2011/2012

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 18. -20. apríla 2012 v Košiciach 

Školský rok 2010/2011

Výsledková listina z celoslovenského kola, konaného v dňoch 13. – 15. apríla 2011 v Košiciach

 

Zodpovedný zamestnanec:  PaedDr. Gyöngyi Ledneczká, PhD.