Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Európske jazykové portfólio 16+

Štátny pedagogický ústav pripravil v oblasti jazykového vzdelávania Európske jazykové portfólio 16+, model registrovaný Radou Európy pod číslom 2014.R014.

Európske jazykové portfólio 16+ je určené pre učiacich sa od šestnástich rokov. Dokument je v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky, pokrýva komunikačné úrovne A1 – C2 a jeho úrovňové spracovanie podporuje implementáciu Štátneho vzdelávacieho programu pre predmet cudzí jazyk.

Model Európskeho jazykového portfólia je vypracovaný vo viacerých jazykoch: Jazykový životopis a Zbierka prác a dokladov je v slovenskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, Jazykový pas je k dispozícii v dvoch verziách: anglicko-slovenská, francúzsko-slovenská. Európske jazykové portfólio 16+ sa však môže používať v rôznych jazykoch, aj keď v samotnom modeli nie sú uvedené. Učiaci sa môže dokumentovať svoje výsledky a úspechy v jazykovom vzdelávaní, formálnom i neformálnom.

Európske jazykové portfólio 16+ predstavuje celkový rámec plurilingválnych a interkultúrnych kompetencií učiaceho sa, pričom zároveň podporuje koncept európskeho občianstva, napomáha pri stanovovaní vzdelávacích cieľov, rozvíja schopnosť učiť sa učiť, sebahodnotenie a autonómiu učiaceho sa. Dokument je zameraný na zvýšenie kvality jazykového vzdelávania a zefektívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, podporu evalvácie učiaceho sa, inovatívnych metód, rozvoja kultúrnej a jazykovej diverzity, koherencie vo vyučovaní cudzích jazykov.

Európske jazykové portfólio 16+ (PDF verzia)

Európske jazykové portfólio 16+ (uzamknutá WORD verzia s možnosťou vpisovania)

Jazykový pas, anglicko-slovenská verzia

Jazykový pas, francúzsko-slovenská verzia

Pokyny ako vypĺňať jazykový pas EJP

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.