Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Zmluvy

Zmluvy ŠPÚ nájdete na webstránke Centrálneho registra zmlúv: www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Zmluva o poskytnuti NFP č. OPV/47/2015 (485/2015)

Zmluva s partnerskou organizáciou projektu Erazmus+ č. 2016-1-CZ1-KA202-024034

Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 62/2021
Zriadenia a vytvorenie nového webového sídla Projektu č. LDIPP001 „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR.

Zmluva o poskytnutí služieb spojených s ubytovaním, stravy a prenájmom konferenčných priestorov
Slovenská akadémia „Demokratické a Inkluzívne prostredie pre všetkých“ v rámci medzinárodného Projektu č. LDIPP001 „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“. Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR.