Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Zmluvy

Zmluvy ŠPÚ nájdete na webstránke Centrálneho registra zmlúv: www.crz.gov.sk

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Zmluva o poskytnuti NFP č. OPV/47/2015 (485/2015)

Zmluva s partnerskou organizáciou projektu Erazmus+ č. 2016-1-CZ1-KA202-024034