Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Objednávky

V zmysle § 5 b) zákona zo dňa 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác. Rovnako zverejňuje údaje o faktúre za tovary, služby a práce. 

Objednávky za rok 2022 - Aktualizované 19.05.2022

Objednávky za rok 2021

Objednávky za rok 2020

Objednávky za rok 2019

Objednávky za rok 2018

Objednávky za rok 2017

Objednávky za rok 2016 

Objednávky za rok 2015

Objednávky za rok 2014

Objednávky za rok 2013

Objednávky za rok 2012

Objednávky za rok 2011