Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Metodika: „Ako viesť svoju triedu k férovosti“.

23. november 2021

Metodika: „Ako viesť svoju triedu k férovosti“.

Predmet
etická výchova

 

Hodnotová výchova v školách

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Text o uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy a praktické ukážky.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: Komunikačné zručnosti a morálne hodnoty

ETICKÁ VÝCHOVA: Komunikačné zručnosti a morálne hodnoty

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA:  KULTIVOVANÉ VYJADROVANIE SVOJICH CITOV

ETICKÁ VÝCHOVA: KULTIVOVANÉ VYJADROVANIE SVOJICH CITOV

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
6.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: FORMOVANIE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI PROSTREDNÍCTVOM REŠPEKTU A ÚCTY K HENDIKEPOVANÝM ĽUĎOM

ETICKÁ VÝCHOVA: FORMOVANIE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI PROSTREDNÍCTVOM REŠPEKTU A ÚCTY K HENDIKEPOVANÝM ĽUĎOM

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: KRITICKÝM MYSLENÍM PROTI PREDSUDKOM V SPOLOČNOSTI

ETICKÁ VÝCHOVA: KRITICKÝM MYSLENÍM PROTI PREDSUDKOM V SPOLOČNOSTI

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA - PREDSUDKY A STEREOTYPY

ETICKÁ VÝCHOVA: ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA - PREDSUDKY A STEREOTYPY

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
PROSOCIÁLNY ROZVOJ ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

PROSOCIÁLNY ROZVOJ ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

MEDIÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 

Etická výchova - metodické listy

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 
METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - EKONOMICKÉ HODNOTY A ETIKA

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - EKONOMICKÉ HODNOTY A ETIKA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
8.

 
METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - PROSOCIÁLNOSŤ AKO ZLOŽKA VLASTNEJ IDENTITY

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - PROSOCIÁLNOSŤ AKO ZLOŽKA VLASTNEJ IDENTITY

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
7.

 
METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - VÝZNAM PLNENIA POVINNOSTÍ V RÁMCI PREHĹBENIA SEBAPOZNANIA

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - VÝZNAM PLNENIA POVINNOSTÍ V RÁMCI PREHĹBENIA SEBAPOZNANIA

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.