Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Odporúčania na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019-2020

Odporúčania ŠPÚ na výchovno-vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020 uľahčia prácu realizátorom letných škôl, ktoré sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19 po prerušení vyučovania v školách. Materiál obsahuje príklady aktivít zameraných na praktické prepojenie vzdelávania počas letných prázdnin a hrových aktivít. Žiaci si tak môžu utvrdiť učivo, ktoré preberali pred prerušením vyučovania v školách alebo v rámci dištančného vzdelávania počas školského roka 2019/2020. Príklady aktivít majú slúžiť aj ako inšpirácia pre realizátorov pri plánovaní Letných škôl a pri písaní žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.

Odporúčania na výchovno - vzdelávacie aktivity počas letných škôl v školskom roku 2019/2020