Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


EduTV

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) aktuálne vytvára databázu krátkych vzdelávacích videí pre predmety 1. - 5. ročníka základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny aj pre školy s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.
Do procesu tvorby videí sa už zapojili učitelia z celého Slovenska.
Pokiaľ aj Vy učíte na základnej škole a chcete skúsiť niečo nové, môžete sa stať jedným z tých, ktorí vzdelávacie videá vytvárajú: hľadáme učiteľov a učiteľky predmetov 1. - 5. ročníka základných škôl.

Ak máte záujem o spoluprácu, vyplňte, prosím, dotazník ku tvorbe videí podľa vyučovacieho jazyka školy, následne Vás budeme kontaktovať:

Ďakujem všetkým učiteľom a učiteľkám, ktorí videá už teraz tvoria, aj tým, ktorí sa k nám pridajú.

Materiál sa stane súčasťou EduTV, projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bude edukačnou pomôckou pre žiakov, ale aj učiteľov či rodičov najmä v prípade, ak sa žiak z rôznych dôvodov nemôže zúčastňovať prezenčnej výučby. Videá budú spracované v súlade s cieľmi a obsahom predmetov podľa štátnych vzdelávacích programov.
Osvojovanie učiva bude podporené aj príslušnými pracovnými listami vytvorenými priamo k vzdelávacím videám. Edukačné videá budú vytvárať priamo učitelia z praxe, ktorým ŠPÚ poskytne metodickú podporu.

Predstavenie EduTV a bližšie informácie sú k dispozícii aj vo videu, ktorým sprevádza minister školstva Branislav Gröhling. Taktiež ich nájdete v tlačovej správe.