Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Webináre k slovnému hodnoteniu pre učiteľov základných s stredných škôl

Štátny pedagogický ústav pripravil webináre k aktuálnym témam, ktoré sa venujú vysvetleniu zmien v hodnotení v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Zámerom webinárov je pomôcť učiteľom aj rodičom zorientovať sa v usmernení a v zmenách, ktoré prináša. Dominujú v nich najmä príklady z praxe. S učiteľmi sa o svoje skúsenosti a poznatky podelili ich kolegovia, ktorí formu slovného hodnotenia už používajú. Pod videami sú tiež odporúčané zdroje na čítanie a inšpiráciu priamo od učiteliek a učiteľa, ktorí sa zúčastnili webinárov.

Webinár pre učiteľov 1.stupňa ZŠ nájdete TUhttps://www.youtube.com/watch?v=OwwBiBzLYP4&feature=share&fbclid=IwAR0Wf4GDAsmL-ZHRqxbbPbrFoYwwK1TwoPpVaDNyIjSK9flAfQwbmZoP5bo

 

Webinár pre učiteľov 2.stupňa ZŠ nájdete TU: https://www.youtube.com/watch?v=uwP4yagIvD4

K slovnému hodnoteniu žiakov na 2.stupni ZŠ sa vám možno zíde aj tento manuál od učiteľa Petra Humaya:

Manuál k slovnému hodnoteniu pre 2.stupeň ZŠ

 

Webinár pre učiteľov stredných škôl nájdete TUhttps://www.youtube.com/watch?v=mnv73gRJQ7M 

 

Odporúčané zdroje na čítanie a inšpiráciu

*Mühlfeit, J., Novotná, K. 2018. Odomykanie detského potenciálu. dostupné online: https://janmuhlfeit.com/cs/ Kovalik, S. Integrovaná tematická výchova. dostupné online www.skola21.sk

*Čapek, R. Moderní didaktika. dostupná ako ebook, napr. tu https://www.martinus.sk/?uItem=227057

Ďalšie odporúčané materiály a publikácie

*Thomková, A., Daníčková, J., Kučerová, E., Krížová, J. 1995. Známka alebo slovo.

*Kovaliková, S., Olsenová, K. 1996. Integrované tematické vyučovanie - Model.

*Walsh, K. B., Porubský, Š. 2000. Alternatívna metodická príručka pre 1.stupeň ZŠ. - celá podrobná kapitola k hodnoteniu

*Weissová-Bistáková, Ľ. 2006. Slovné hodnotenie žiakov dobrým slovom : príručka pre učiteľov 1.-4. ročníka ZŠ.

*Krupová, D., Švecová – Debnárová, E. 1998. Slovné hodnotenie ako forma humanizácie našej školy : hodnotiaci záznam pre učiteľa na 1. stupni základnej školy

Materiály MPC v /PD

*Belásová, Ľ. 1999. Analýza skúseností so slovným hodnotením žiakov 1. ročníka ZŠ. In Pedagogická revue.

*Belásová, Ľ., 1999. Od klasifikácie k slovnému hodnoteniu žiakov (na 1. stupni základnej školy).

*Kosová, B. 1998. Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy.

Doplnkové zdroje ku práci so zručnosťami a spätnou väzbou:

Gibbs, J. 1994. Kmene: Proces pre sociálny rozvoj a kooperatívne učenie.

Bagalová, Ľ. 2006. Ako vytvoriť optimálny priestor pre osobnostný rozvoj žiakov. In Sprievodca triedneho učiteľa.