Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Metodické pokyny k obsahu a organizáciivýchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v červenej fáze semaforu

 

 https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/spu-pokyny-zs-cervena.pdf