Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


2. ročník súťaže

2. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

už má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v roku 2018 2. ročník súťaže pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Podmienkou súťaže bolo vytvorenie metodického listu s témou UNESCO. Do súťaže sa mohli zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma UNESCO je veľmi široká a v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu.

Do súťaže sa zapojili učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska. Na základe požiadaviek stanovených vo vyhlásení súťaže porota vybrala päť najlepších metodických listov. Autori víťazných metodických listov budú odmenení cenou vo výške 200 eur:

  • PaedDr. Eva Raffajová, Základná škola, Školská 1, Ľubica
  • Mgr. Zdenka Boldišová, Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom
  • Ing. Ivana Feketeová, Základná škola s materskou školou, Orešie 3, Pezinok
  • Zuzana Pravdová, Gymnázium F. G. Lorcu, Hronská 3, Bratislava
  • PhDr. Ľubomír Jaššo, MBA, GAB Námestovo, Mieru 307/23, Námestovo
     

Najlepšie (nielen víťazné) metodické listy budú zverejnené na webovom sídle ŠPÚ a MZV – UNESCO.

Výhercom srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. 

 

Organizačný výbor súťaže