Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav - Metodický portál

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Metodické podnety

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Výstupy projektu TAKE ME OUT

07. august 2020

Výstupy projektu TAKE ME OUT

Typ školy
materská škola

 
Dejiny každodennosti v starovekom Ríme (v 1. pol. 2. stor.) -  Rubrika zo školských lavíc

Dejiny každodennosti v starovekom Ríme (v 1. pol. 2. stor.) - Rubrika zo školských lavíc

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
6.

 
Výtvarná výchova - metodické podnety a učebnice (využiteľné pri dištančnom vzdelávaní)

Výtvarná výchova - metodické podnety a učebnice (využiteľné pri dištančnom vzdelávaní)

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
výtvarná výchova

Ročník
nezaradené

 
VÝTVARNÁ VÝCHOVA - METODICKÉ PODNETY A UČEBNICE (VYUŽITEĽNÉ PRI DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA - METODICKÉ PODNETY A UČEBNICE (VYUŽITEĽNÉ PRI DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ)

Typ školy
základná škola 1. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
výtvarná výchova

Ročník
nezaradené

 

Biológia - metodické listy - základná škola

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
biológia

 
ETICKÁ VÝCHOVA: Komunikačné zručnosti a morálne hodnoty

ETICKÁ VÝCHOVA: Komunikačné zručnosti a morálne hodnoty

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA:  KULTIVOVANÉ VYJADROVANIE SVOJICH CITOV

ETICKÁ VÝCHOVA: KULTIVOVANÉ VYJADROVANIE SVOJICH CITOV

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
6.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: FORMOVANIE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI PROSTREDNÍCTVOM REŠPEKTU A ÚCTY K HENDIKEPOVANÝM ĽUĎOM

ETICKÁ VÝCHOVA: FORMOVANIE PROSOCIÁLNEJ OSOBNOSTI PROSTREDNÍCTVOM REŠPEKTU A ÚCTY K HENDIKEPOVANÝM ĽUĎOM

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: KRITICKÝM MYSLENÍM PROTI PREDSUDKOM V SPOLOČNOSTI

ETICKÁ VÝCHOVA: KRITICKÝM MYSLENÍM PROTI PREDSUDKOM V SPOLOČNOSTI

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 
ETICKÁ VÝCHOVA: ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA - PREDSUDKY A STEREOTYPY

ETICKÁ VÝCHOVA: ROZVOJ KRITICKÉHO MYSLENIA - PREDSUDKY A STEREOTYPY

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.

 

Metodické usmernenie - environmentálna výchova

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

 

Environmentálna výchova - metodické modely - základná škola

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy