Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Profesijný rozvoj učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Profesijný rozvoj učiteľov francúzskeho jazyka na Slovensku

Zákon 138/2019 Z. z. (školský zákon) definuje profesijný rozvoj učiteľov ako proces získavania, prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií.

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku ponúkajú učiteľom francúzskeho jazyka na základných, stredných ako aj jazykových školách na Slovensku 100 %-ne on-line inovačné vzdelávanie na základe predošlého programu kontinuálneho vzdelávania schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 1681/2017 - KV, ktoré poskytovatelia ponúkli v rokoch 2017 až 2020.

Transformácia tohto programu kontinuálneho vzdelávania na inovačné vzdelávanie v rámci profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov, ktoré poskytovatelia ponúkajú teraz 100 %-ne on-line, je nielen príležitosť pre učiteľov inovovať svoje profesijné kompetencie ale aj výzva ako učiť a učiť sa v on-line priestore.

Viac informácií o spôsobe prihlásenia sa na inovačné vzdelávanie poskytneme čoskoro.

Kontinuálne vzdelávanie - Roky 2017 – 2020

Schválenie

Program vzdelávania

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.