Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Projekt „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika"

Milí frekventanti, 
aktivity projektu DVUI skončili 30.9.2011. V súvislosti s tým sa znížil počet zamestnancov projektovej kancelárie na minimum. 
PhDr. Miroslav Malík - projektový manažér (miroslav.malik@statpedu.sk, 02/49276319) 
Ing. Tatjana Tehlárová - finančný manažér 
Viktória Krchňáková - administratívny pracovník 
Mgr. Barbara Tóthová - administratívny pracovník / asistentka námestníčky 
Ing. Lucia Senešová - asistentka námestníčky 

V rámci ukončovacích prác je potrebné zabezpečiť ešte nasledujúce úlohy: 

1. Darovacie zmluvy (technika)
Žiadame školy, ktoré boli vyzvané na doplnenie, resp. opravy darovacích zmlúv, aby tak urobili čo najskôr. V opačnom prípade ŠPÚ odstúpi od darovacej zmluvy a techniku presunie na inú školu. 
Kontakt: Ing. Lucia Senešová, lucia.senesova@statpedu.sk, 02/49276211 

2. Cestovné príkazy a refundácia
Refundácie miezd školám a cestovné náhrady frekventantov sa dostali do záverečnej fázy, na preplatenie čakajú  posledné CP a refundácie. V súčasnosti sa riešia ešte prípady s neúplnou dokumentáciou. Prosím, aby ste doplnili dokumentáciu v čo najkratšom čase. 
Kontakt: 
cestovné príkazy - Viktória Krchňáková, viktoria.krchnakova@statpedu.sk, 02/49276127 
refundácie: Ing. Tatjana Tehlárová, tatjana.tehlarova@statpedu.sk, 02/49276125 

3. Distribúcia študijných materiálov
V súčasnosti je možné vyzdvihnúť si študijné materiály ešte v školiacich strediskách v Košiciach, Žiline a Bratislave. Študijné materiály zo školiacich stredísk v Banskej Bystrici a Nitre boli sústredené na ŠPÚ v Bratislave, kde sa hľadá spôsob ich distribúcie frekventantom. V prípade záujmu je možné tieto materiály si vyzdvihnúť osobne frekventantmi alebo na základe splnomocnenia inými osobami. Každý odber priamo na ŠPÚ je potrebné dohodnúť telefonicky. 
Kontakt: Mgr. Barbara Tóthová, barbara.tothova@statpedu.sk, 02/49276310 

4. Výkazy o technike
Posledné výkazy o využívaní techniky ste mali zasielať do 5.10.2011 elektroinicky a následne podpísané na ŠPÚ. V prípade, že ste tak ešte neurobili, prosíme o ich urýchlené zaslanie. 

Ďakujeme vám za spoluprácu pri ukončovaní administratívnych procesov projektu. 

S pozdravom 
Slávka Blichová a projektová kancelária DVUI 
 

Viac informácií o projekte môžete nájsť na webstránke projektu: dvui.ccv.upjs.sk