Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Faktúry

V zmysle § 5 b) zákona zo dňa 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác. Rovnako zverejňuje údaje o faktúre za tovary, služby a práce.

Faktúry za rok 2022 - Aktualizované 04.05.2022

Faktúry za rok 2021

Faktúry za rok 2020

Faktúry za rok 2019

Faktúry za rok 2018

Faktúry za rok 2017

Faktúry za rok 2016

Faktúry za rok 2015

Faktúry za rok 2014

Faktúry za rok 2013 

Faktúry za rok 2012 

Štátny pedagogický ústav je v súčasnosti realizátorom dvoch národných projektov, ktoré sú spolufinancované  zo zdrojov Európskej únie (ESF) v rámci operačného programu Vzdelávanie. 

Z dôvodu väčšej prehľadnosti a kontrolovateľnosti sú faktúry evidované ako oddelené, zvlášť pre samotný úrad ŠPÚ a zvlášť pre každý národný projekt.