Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Workshop UNIS Vienna

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Workshop UNIS Vienna

Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch

UČITELIA VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH PREDMETOV VO VYŠŠOM STREDNOM VZDELÁVANÍ NAVŠTÍVILI SÍDLO OSN VO VIEDNI

Dňa 19. 5. 2017 sa trinásť učiteľov všeobecno-vzdelávacích predmetov vo vyššom strednom vzdelávaní zúčastnili vzdelávacej aktivity na tému Výučba o Organizácii Spojených národov a cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, ktorá bola organizovaná Štátnym pedagogickým ústavom v spolupráci s Informačným servisom Organizácie Spojených národov vo Viedni. Hlavným cieľom workshopu bolo podporiť rozvoj profesijných kompetencií učiteľov v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu a to špecificky v oblasti výučby o  Organizácii Spojených národov (OSN) a  cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.

V prvej časti dňa sa uskutočnila prehliadka Viedenského medzinárodného centra Organizácie Spojených národov, v rámci ktorej boli účastníkom predstavené základné informácie a historické fakty o organizácii, rokovací poriadok a činnosť agentúr OSN sídliacich vo Viedni.

V druhej časti dňa sa učitelia v rámci prezentácií a workshopu bližšie a podrobnejšie zoznámili s jednotlivými cieľmi trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a spôsobmi, ako môžu výučbu o nich implementovať do svojej pedagogickej praxe.

 

Workshop pre učiteľov/učiteľky zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch

Štátny pedagogický ústav, Informačný servis Organizácie Spojených národov vo Viedni a Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov so sídlom v Rakúsku zorganizoval pre učiteľov a učiteľky workshop zameraný na výučbu o Organizácii Spojených národov a trvalo udržateľných cieľoch.

Jednodňová vzdelávacia aktivita sa uskutočnila dňa 11. novembra 2016 vo Viedenskom medzinárodnom centre Organizácie Spojených národov (UNIS Vienna). Zúčastnili sa jej učitelia/učiteľky všeobecnovzdelávacích/akademických predmetov, ktorí pôsobia vo vyššom strednom vzdelávaní.

Výchova k ľudským právam a globálne vzdelávanie predstavujú neodmysliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Koncepcia výchovy k ľudským právam sa stala celospoločenskou záležitosťou, tak ako to vyplynulo z dokumentov schválených VZ OSN (Dekáda výchovy k ľudským právam). Implementácia výchovy k ľudským právam a globálneho vzdelávania do školského vzdelávacieho programu sa stala realitou mnohých krajín sveta, vrátane Slovenskej republiky. Predmetná vzdelávacia aktivita bola zameraná na rozvoj profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov vyššieho stredného vzdelávania v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu. Kľúčovou témou bola výučba o Organizácii Spojených národov, Miléniových rozvojových cieľoch, rozvojovej agende po roku 2015 a o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja.

Video o priebehu workshopu si môžete pozrieť na tomto linku:

https://www.youtube.com/watch?v=_JjYeYb_OUs

Informácia o podujatí je uverejnená aj na oficiálnej webovej stránke Unis Vienna:

http://www.unis.unvienna.org/unis/events/2016/Slovak_teachers-workshop.html

Koordinátorky vzdelávacej aktivity:

Mgr. Zuzana Lichá

zuzana.licha@statpedu.sk

PhDr. Denisa Ďuranová

denisa.duranova@statpedu.sk

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.