Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Amari romaňI čhib - naša rómčina

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rómsky jazyk a literatúra

Ročník
9.

 

Rozprávky v slovenskom a rómskom jazyku

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rómsky jazyk a literatúra

 

Nemecký jazyk - metodický list - A2

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
nemecký jazyk a literatúra

Ročník
A2

 

Rómsko - slovenská čÍtanka

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
rómsky jazyk a literatúra

 

Informačná brožúra pre učiteľov cudzích jazykov

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

 

Anglický jazyk - metodický list - A1

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
anglický jazyk

Ročník
A1

 

Španielsky jazyk - metodický list - A2

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
španielsky jazyk

Ročník
A2

 

Anglický jazyk - metodický list - A2

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
anglický jazyk

Ročník
A2

 

Nemecký jazyk - metodický list - A1

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
nemecký jazyk

Ročník
A1

 

Španielsky jazyk - metodický list - A1

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
španielsky jazyk

Ročník
A1

 

Nemecký jazyk - metodický list - B1

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
nemecký jazyk

Ročník
B1