Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

PROSOCIÁLNY ROZVOJ ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

PROSOCIÁLNY ROZVOJ ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 
PODPORA OSOBNOSTNÉHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA ŽIAKOV 6. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

PODPORA OSOBNOSTNÉHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA ŽIAKOV 6. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Predmet
prierezové témy

Ročník
6.

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

MEDIÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 

Umenie a kultúra - metodické listy

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
umenie a kultúra

Ročník
nezaradené

 

Výtvarná výchova - metodické listy

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
výtvarná výchova

Ročník
nezaradené

 

Etická výchova - metodické listy

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 

Občianska náuka - metodické listy

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
občianska náuka

Ročník
3.

 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA ŽIAKOV V PREDMETE ETICKÁ VÝCHOVA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
nezaradené

 
Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudskoprávnych tém vo vyučovaní anglického jazyka a výtvarnej výchovy

Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudskoprávnych tém vo vyučovaní anglického jazyka a výtvarnej výchovy

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
výtvarná výchova

Ročník
nezaradené

 
Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudsko-právnych tém vo vyučovaní dejepisu a geografie

Metodika pre ZŠ - Aplikácia ľudsko-právnych tém vo vyučovaní dejepisu a geografie

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
geografia

Ročník
nezaradené

 
METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - EKONOMICKÉ HODNOTY A ETIKA

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - EKONOMICKÉ HODNOTY A ETIKA

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
8.

 
METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - PROSOCIÁLNOSŤ AKO ZLOŽKA VLASTNEJ IDENTITY

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - PROSOCIÁLNOSŤ AKO ZLOŽKA VLASTNEJ IDENTITY

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
7.

 
METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - VÝZNAM PLNENIA POVINNOSTÍ V RÁMCI PREHĹBENIA SEBAPOZNANIA

METODICKÝ LIST - ETICKÁ VÝCHOVA - VÝZNAM PLNENIA POVINNOSTÍ V RÁMCI PREHĹBENIA SEBAPOZNANIA

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Ročník
1.