Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v ZŠ a SŠ - inšpirácie

Aktuálne trendy vo výučbe dejepisu v ZŠ a SŠ - inšpirácie

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
nezaradené

 
METODICKÉ LISTY PREPÁJAJÚCE VÝTVARNÚ VÝCHOVU S INÝMI PREDMETMI

METODICKÉ LISTY PREPÁJAJÚCE VÝTVARNÚ VÝCHOVU S INÝMI PREDMETMI

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Umenie a kultúra

Predmet
výtvarná výchova

Ročník
nezaradené

 
METODICKÉ ODPORÚČANIA ŠPÚ K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

METODICKÉ ODPORÚČANIA ŠPÚ K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
9.

 
DOPLNKOVÉ EDUKAČNÉ MATERIÁLY K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

DOPLNKOVÉ EDUKAČNÉ MATERIÁLY K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

 

Dejepis - metodický list (Dr. Milan Hodža)

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
nezaradené

 
Prenasledovanie Židov na Slovensku - holokaust (metodický list)

Prenasledovanie Židov na Slovensku - holokaust (metodický list)

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
9.

 
METODICKÉ LISTY (FILOZOFIA)

METODICKÉ LISTY (FILOZOFIA)

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
občianska náuka

Ročník
4.

 

Hodnotová výchova v školách

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Text o uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy a praktické ukážky.

 
Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrno-historického dedičstva

Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrno-historického dedičstva

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
5.

 
Zborník - Dejiny sebavedomia

Zborník - Dejiny sebavedomia

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
slovenský jazyk a literatúra

 
Chémia - Rozvíjanie kompetencií žiakov

Chémia - Rozvíjanie kompetencií žiakov

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
chémia

 
Moje menu na týždeň

Moje menu na týždeň

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
ruský jazyk

Ročník
nezaradené

 
L.N.Tolstoj – 190 rokov

L.N.Tolstoj – 190 rokov

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
ruský jazyk

Ročník
nezaradené

 
Creative storytelling

Creative storytelling

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
anglický jazyk

Ročník
nezaradené

 
Brain candy

Brain candy

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
anglický jazyk

Ročník
nezaradené