Aktuality

Informácie o zverejnení nových dokumentov, ponuke aktuálnych školení, seminárov, worshopov určených pre učiteľov.

ŠPÚ organizuje v spolupráci s Odborom školstva v Prešove seminár pre učiteľov základných škôl k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

25. október 2018

ŠPÚ organizuje v spolupráci s Odborom školstva v Prešove seminár pre učiteľov základných škôl k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Seminár pre učiteľov z Prešovského a Košického samosprávneho kraja sa bude konať 12. decembra 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa a 2. stupňa vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

Čítať celý článok

 
Seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

18. október 2018

Seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov. Seminár sa bude konať dňa 28. 11. 2018 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

Čítať celý článok

 
Duševné vlastníctvo - ako ho podporovať i ochraňovať v škole

11. október 2018

Duševné vlastníctvo - ako ho podporovať i ochraňovať v škole

Pozvánka na odborné a metodické podujatie určené pre školy, pedagógov a ďalších profesionálov v školskom vzdelávaní (ZŠ, SŠ), ktoré sa uskutoční 19. novembra 2018 v ŠPÚ.

Čítať celý článok

 
Doplňujúce informácie k SÚŤAŽI pre učiteľov cudzích jazykov

08. október 2018

Doplňujúce informácie k SÚŤAŽI pre učiteľov cudzích jazykov

Vzhľadom na rastúci záujem Štátny pedagogický ústav ROZŠIRUJE súťaž pre učiteľov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl aj pre učiteľov stredných škôl.

Čítať celý článok

 
Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách

01. október 2018

Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách

Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10. októbra 2018 na emailovú adresu uvedenú v pozvánke. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave

Čítať celý článok

 
ŠPÚ ORGANIZUJE V SPOLUPRÁCI S OKRESNÝM ÚRADOM ODBORU ŠKOLSTVA V ŽILINE SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC

27. september 2018

ŠPÚ ORGANIZUJE V SPOLUPRÁCI S OKRESNÝM ÚRADOM ODBORU ŠKOLSTVA V ŽILINE SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC

Seminár pre učiteľov zo Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja sa bude konať 07. novembra 2018

Čítať celý článok

 
Štátny pedagogický ústav organizuje 07. novembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

24. september 2018

Štátny pedagogický ústav organizuje 07. novembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 26. októbra 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave

Čítať celý článok

 
SÚŤAŽ pre učiteľov cudzích jazykov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl

17. september 2018

SÚŤAŽ pre učiteľov cudzích jazykov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov

Čítať celý článok

 
Seminár k výučbe predmetu Slovenský posunkový jazyk v ZŠ - 16.10.2018

13. september 2018

Seminár k výučbe predmetu Slovenský posunkový jazyk v ZŠ - 16.10.2018

Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10. októbra 2018. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 
Otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

13. september 2018

Otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Zverejnili sme najčastejšie otázky a odpovede k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Čítať celý článok

 
Mladý záchranár - voliteľný predmet

07. september 2018

Mladý záchranár - voliteľný predmet

Štátny pedagogický ústav s Rescue team Slovakia zaktualizoval učebné osnovy voliteľného predmetu pre 1. a 2. stupeň základných škôl.

Čítať celý článok

 
Publikácie Všetci to robia! a K prevencii v škole sú dostupné v elektronickej podobe

06. september 2018

Publikácie Všetci to robia! a K prevencii v škole sú dostupné v elektronickej podobe

Školy – pedagógovia, koordinátori prevencie si ich môžu bezplatne stiahnuť v časti Metodické podnety.

Čítať celý článok

 
Ponuka voliteľných predmetov - vzdelávacie štandardy

24. august 2018

Ponuka voliteľných predmetov - vzdelávacie štandardy

Štátny pedagogický ústav pripravil pre učiteľov základných škôl vzdelávacie štandardy voliteľných predmetov environmentálna výchova, šach a astronómia. Túto ponuku budeme priebežne rozširovať.

Čítať celý článok

 
Metodické usmernenie k napĺňaniu výkonových štandardov ŠVP vyučovacích predmetov biológia, fyzika a chémia

15. august 2018

Metodické usmernenie k napĺňaniu výkonových štandardov ŠVP vyučovacích predmetov biológia, fyzika a chémia

Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenia k realizácii prírodovedného vzdelávania vo vzťahu k napĺňaniu výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu vyučovacích predmetov biológia, fyzika a chémia na základnej škole a gymnáziu.

Čítať celý článok

 
Metodické usmernenie k tvorbe maturitných zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019

15. august 2018

Metodické usmernenie k tvorbe maturitných zadaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019

Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenie k realizácii maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019.

Čítať celý článok