Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

DOPLNKOVÉ EDUKAČNÉ MATERIÁLY K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

DOPLNKOVÉ EDUKAČNÉ MATERIÁLY K VÝUČBE TÉMY HOLOKAUST

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

 

Dejepis - metodický list (Dr. Milan Hodža)

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
nezaradené

 
Prenasledovanie Židov na Slovensku - holokaust (metodický list)

Prenasledovanie Židov na Slovensku - holokaust (metodický list)

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
9.

 
METODICKÉ LISTY (FILOZOFIA)

METODICKÉ LISTY (FILOZOFIA)

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
občianska náuka

Ročník
4.

 

Hodnotová výchova v školách

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a hodnoty

Predmet
etická výchova

Text o uplatňovaní Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy a praktické ukážky.

 
Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrno-historického dedičstva

Výchova k hodnotám národného a svetového kultúrno-historického dedičstva

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
dejepis

Ročník
5.

 
Zborník - Dejiny sebavedomia

Zborník - Dejiny sebavedomia

Vzdelávacia oblasť
Človek a spoločnosť

Predmet
slovenský jazyk a literatúra

 
Chémia - Rozvíjanie kompetencií žiakov

Chémia - Rozvíjanie kompetencií žiakov

Vzdelávacia oblasť
Človek a príroda

Predmet
chémia

 
Moje menu na týždeň

Moje menu na týždeň

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
ruský jazyk

Ročník
nezaradené

 
L.N.Tolstoj – 190 rokov

L.N.Tolstoj – 190 rokov

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
ruský jazyk

Ročník
nezaradené

 
Creative storytelling

Creative storytelling

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
anglický jazyk

Ročník
nezaradené

 
Brain candy

Brain candy

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
anglický jazyk

Ročník
nezaradené

 
Ein Sucher

Ein Sucher

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
nemecký jazyk

Ročník
nezaradené

 
Ausländer unter uns

Ausländer unter uns

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
nemecký jazyk

Ročník
nezaradené

 
ROZVÍJANIE PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

ROZVÍJANIE PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Prierezové témy

Predmet
prierezové témy

Ročník
nezaradené