Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

Na konferenciu o metóde Jolly Phonics prišla na Slovensko aj jej autorka z Veľkej Británie

20.04.2018 06:00

Druhý ročník konferencie Jolly Phonics, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši, prišiel podporiť riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ako aj autorka metódy Jolly Phonics a Jolly Grammar Sara...

Čítať celý článok

Konferencia v ŠPÚ otvorila diskusiu o potrebe väčšej podpory výučby cudzích jazykov

18.04.2018 06:00

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov „Podpora vyučovania cudzích jazykov a...

Čítať celý článok

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala vedecká konferencia k vzniku 1. ČSR

17.04.2018 06:00

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky „Republika Česko - Slovensko: od monarchie k vlastnému...

Čítať celý článok

Aktuality

20. apríl 2018

Na konferenciu o metóde Jolly Phonics prišla na Slovensko aj jej autorka z Veľkej Británie

Druhý ročník konferencie Jolly Phonics, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši, prišiel podporiť riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ako aj autorka metódy Jolly Phonics a Jolly Grammar Sara Wernham z Veľkej Británie.

Čítať celý článok

 

18. apríl 2018

Konferencia v ŠPÚ otvorila diskusiu o potrebe väčšej podpory výučby cudzích jazykov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“, kde diskutovali na rozmanité témy súvisiace s vyučovaním cudzích jazykov odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska.

Čítať celý článok

 

17. apríl 2018

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k vzniku 1. ČSR

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky „Republika Česko - Slovensko: od monarchie k vlastnému štátu; ilúzia verzus realita“. Záštitu nad konferenciou k výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov prevzal predseda NRSR Andrej Danko.

Čítať celý článok

 

14. apríl 2018

ŠPÚ radil učiteľom ako využiť čitateľské stratégie pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Detašovaným pracoviskom MPC Žilina zorganizoval v dňoch 3. – 5. apríla druhú časť odborných seminárov zameraných na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov základných škôl pod názvom Využitie čitateľských stratégií pri riešení aplikačných úloh z finančnej gramotnosti. Odborné semináre zhodnotili účastníci pozitívne.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

20. apríl 2018

Na konferenciu o metóde Jolly Phonics prišla na Slovensko aj jej autorka z Veľkej Británie

Druhý ročník konferencie Jolly Phonics, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši, prišiel podporiť riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ako aj autorka metódy Jolly Phonics a Jolly Grammar Sara Wernham z Veľkej Británie.

Čítať celý článok

 

18. apríl 2018

Konferencia v ŠPÚ otvorila diskusiu o potrebe väčšej podpory výučby cudzích jazykov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“, kde diskutovali na rozmanité témy súvisiace s vyučovaním cudzích jazykov odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska.

Čítať celý článok

 

17. apríl 2018

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k vzniku 1. ČSR

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky „Republika Česko - Slovensko: od monarchie k vlastnému štátu; ilúzia verzus realita“. Záštitu nad konferenciou k výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov prevzal predseda NRSR Andrej Danko.

Čítať celý článok

 

12. apríl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a predseda Matice slovenskej M. Gešper podpísali Memorandum o spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a predseda Matice slovenskej Marián Gešper podpísali Memorandum o spolupráci obidvoch inštitúcií.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

05. apríl 2018

V ŠPÚ bude 18. apríla medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“ vystúpia s odbornými prednáškami na rozmanité témy súvisiace s vyučovaním cudzích jazykov odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Príspevky v nemeckom a francúzskom jazyku budú tlmočené do slovenčiny.

Čítať celý článok

 

04. apríl 2018

Medzinárodná konferencia Jolly Phonics pre učiteľov bude 19. apríla v Lipt.Mikuláši

Druhý ročník medzinárodného stretnutia učiteľov, ktoré sa uskutoční 19. apríla v Liptovskom Mikuláši, je určené pre učiteľov a učiteľky anglického jazyka v materských a základných školách, rovnako ako aj pre základné školy zaradené do experimentálneho overovania výučby angličtiny metodikou JOLLY PHONICS.

Čítať celý článok

 

03. apríl 2018

ŠPÚ pozýva učiteľov do počítačového múzea SAV na praktické doplnenie poznatkov vyučovania informatiky v ZŠ a SŠ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a vedúci Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku Martin Šperka ponúkajú učiteľom v oblasti dejín vývoja informatiky a informačných technológií možnosť doškolenia v Múzeu výpočtovej techniky SAV. Cieľom tejto edukačnej aktivity je príprava učiteľov informatiky, ktorí budú môcť sprevádzať svojich žiakov exkurziami v múzeu výpočtovej techniky SAV.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky