Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

ŠPÚ rozbehol pilotný projekt Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu

21.09.2018 06:00

Štátny pedagogický ústav rozbehol v školskom roku 2018/2019 pilotný projekt Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu na rozvoj komunikačných, prezentačných a mediálnych...

Čítať celý článok

V ŠPÚ ďalší seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

19.09.2018 06:00

Už po tretí raz v tomto roku ŠPÚ, oddelenie pre špeciálnu pedagogiku a inklúziu, zorganizoval seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Na...

Čítať celý článok

ŠPÚ a Rescue team Slovakia zaktualizovali voliteľný predmet Mladý záchranár

11.09.2018 06:00

Štátny pedagogický ústav a Rescue team Slovakia zaktualizovali učebné osnovy voliteľného predmetu Mladý záchranár pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Zámerom obidvoch subjektov je...

Čítať celý článok

Aktuality

20. september 2018

Medzinárodné školenie Blended mobility ŠPÚ v Prahe ako súčasť projektu z programu Erasmus+

Štátny pedagogický ústav v spolupráci so Seminárom romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a Nansen centrom pre mier a dialóg v Lillehammeri zorganizovali v dňoch 13. – 17. septembra 2018 v Prahe medzinárodné školenie „Blended mobility“ pre učiteľov a odborných zamestnancov školstva zo Slovenska, ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Európskej únie v rámci programu Erasmus+.

Čítať celý článok

 

19. september 2018

ŠPÚ získal ďalší grant z Rady Európy na projekt k výzve na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED

Projekt Štátneho pedagogického ústavu, ktorý získal grant z Rady Európy na aktivity pre týždeň podpory advokátov ETINED, má ambíciu rozšíriť povedomie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti problematiky korupcie a podvodov v školskom prostredí. Obsah je zameraný na aktivity ŠPÚ, ktoré prepoja nazeranie na vytýčenú problematiku z pohľadu Rady Európy, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, jeho priamo riadenej organizácie ŠPÚ, akademického prostredia univerzít, mimovládneho sektora, učiteľov s praxou a školského manažmentu.

Čítať celý článok

 

18. september 2018

ŠPÚ s PV ZPKO pripravia metodickú pomôcku pre ZŠ z obdobia rokov 1948 - 1989

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal zástupcov Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja. Na pracovnom rokovaní sa s predsedom PV ZPKO Jánom Liteckým Švedom a podpredsedom PV ZPKO Rafaelom Rafajom dohodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny pre prípravu metodického listu pre učiteľov základných škôl o obetiach komunistického režimu v rokoch 1948 až 1989 ako forme národného protikomunistického odboja. Ten by mohol dočasne aspoň čiastočne nahradiť úlohu Múzea zločinov komunizmu, ktoré zatiaľ na Slovensku chýba.

Čítať celý článok

 

17. september 2018

Európsky deň jazykov 2018

26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

12. september 2018

ŠPÚ s PV ZPKO pripravia metodickú pomôcku pre ZŠ z obdobia rokov 1948 - 1989

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal zástupcov Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja. Na pracovnom rokovaní sa s predsedom PV ZPKO Jánom Liteckým Švedom a podpredsedom PV ZPKO Rafaelom Rafajom dohodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny pre prípravu metodického listu pre učiteľov základných škôl o obetiach komunistického režimu v rokoch 1948 až 1989 ako forme národného protikomunistického odboja. Ten by mohol dočasne aspoň čiastočne nahradiť úlohu Múzea zločinov komunizmu, ktoré zatiaľ na Slovensku chýba.

Čítať celý článok

 

05. september 2018

SlovakEdu ocenilo intenzívnu a úspešnú spoluprácu s ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a výskumno-vývojové zamestnankyne ŠPÚ PaedDr. Katarína Bockaničová, PhD. a Ing. Beata Menzlová prevzali od predsedníčky OZ SlovakEdu prof. PaedDr. Silvie Pokrivčákovej, PhD. ocenenie za intenzívnu a úspešnú spoluprácu pri realizácii vedeckých, odborných a vydavateľských aktivít tohto občianskeho združenia.

Čítať celý článok

 

03. september 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal zástupcov neziskovej organizácie YouthWatch

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ zástupcov občianskeho združenia YouthWatch. Obsahom pracovného stretnutia bolo rokovanie o budúcej možnej spolupráci medzi obidvoma subjektami pri aktivitách v oblasti domácich i nadnárodných projektov.

Čítať celý článok

 

28. august 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval v Košariskách so spoluorganizátormi konferencie k 100.výročiu založenia 1. ČSR

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prerokoval v Košariskách so starostkou obce Annou Abramovičovou a riaditeľkou ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave Zuzanou Horváthovou podrobnosti prípravy nadchádzajúcej odbornej konferencie venovanej 100.výročiu založenia prvej Československej republiky a osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika.

Záštitu nad konferenciou k 100.výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov, ktorá sa uskutoční 25.októbra v Košariskách, prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

17. september 2018

SÚŤAŽ pre učiteľov cudzích jazykov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov

Čítať celý článok

 

06. september 2018

Seminár k výučbe predmetu Slovenský posunkový jazyk v ZŠ - 16.10.2018

Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10. októbra 2018. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 
Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy

Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy

Štátny pedagogický ústav organizuje 9. októbra 2018 interaktívny seminár Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky