Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal členom kurikulárnej rady menovacie dekréty

23.10.2018 06:00

V Štátnom pedagogickom ústave po prvý raz zasadala kurikulárna rada, poradný orgán ministerky školstva zapojený do projektu systémového modelu tvorby kurikulárnych dokumentov...

Čítať celý článok

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe na medzinárodnej konferencii „Jazyky jedného storočia“.

18.10.2018 06:00

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľ. Hajduk vystúpil v Prahe s úvodným príhovorom na siedmej medzinárodnej konferencii na podporu viacjazyčnosti v školách „Jazyky jedného...

Čítať celý článok

ŠPÚ a ZZŠS na celoslovenskom pléne v Starom Smokovci diskutovali o dôležitých otázkach základného školstva

16.10.2018 06:00

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu a výskumno - vývojoví zamestnanci ŠPÚ, ktorí sa venujú problematike zdravotne znevýhodnených detí a žiakov, informovali delegátov...

Čítať celý článok

Aktuality

22. október 2018

Seminár ETINED v ŠPÚ o etickom a občianskom rozmere korupcie a podvodného správania v školách

V Štátnom pedagogickom ústave sa konal celodenný seminár pre pedagógov občianskej náuky a etickej výchovy základných a stredných škôl, reflektujúci na výzvu platformy ETINED Rady Európy spojenej s témou „Oslobodení od korupcie“. Podujatie ŠPÚ zorganizoval ako jednu z aktivít medzinárodného týždňa obhajoby „Advocacy week“, ktoré prebiehajú tento týždeň v krajinách EÚ. Seminár s workshopmi s medzinárodným presahom, na ktoré pricestovali učitelia z celého Slovenska, sa podarilo zrealizovať vďaka finančnej podpore Rady Európy na základe podpísanej Dohody o grante medzi Radou Európy a Štátnym pedagogickým ústavom.

Čítať celý článok

 

16. október 2018

Európska konferencia Rady Európy o spolupráci pri vzdelávaní s účasťou ŠPÚ

Za aktívnej účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka sa na pôde Dublinskej univerzity (Dublin City University) konala konferencia o poslaní stredoškolského všeobecného vzdelávania na miestnej a regionálnej úrovni pre vysokoškolskú prípravu. Dvojdňová konferencia v Dubline v gescii Rady Európy nadviazala na závery júnovej celoeurópskej konferencie v Ríme, kde dominovala téma poslania gymnázií a ďalších inštitúcií vzdelávania pre vysoké školy ako dôležitých aktérov pozitívnych zmien v spoločnosti na miestnej a regionálnej úrovni.

Čítať celý článok

 

15. október 2018

Práve vyšlo nové (1.-2.) dvojčíslo časopisu Jazyk a literatúra

Nájdete ho pod odkazom Jazyk a literatúra (časopis).

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

08. október 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal veľvyslancovi SR v Dubline učebnice pre vzdelávacie centrum Slovákov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk sa stretol v Dubline s veľvyslancom Slovenskej republiky v Írsku Igorom Pokojným. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola problematika vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí. Riaditeľ ŠPÚ zároveň odovzdal veľvyslancovi vlastivedy pre štvrtý ročník základnej školy. Učebnice sú určené pre Vzdelávacie centrum pre slovenské deti v Írsku, ktoré každoročne navštevujú deti z desiatok slovenských rodín.

Čítať celý článok

 

04. október 2018

Európska konferencia Rady Európy o spolupráci pri vzdelávaní s účasťou ŠPÚ

Za aktívnej účasti riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu Ľudovíta Hajduka sa na pôde Dublinskej univerzity (Dublin City University) konala konferencia o poslaní stredoškolského všeobecného vzdelávania na miestnej a regionálnej úrovni pre vysokoškolskú prípravu. Dvojdňová konferencia v Dubline v gescii Rady Európy nadviazala na závery júnovej celoeurópskej konferencie v Ríme, kde dominovala téma poslania gymnázií a ďalších inštitúcií vzdelávania pre vysoké školy ako dôležitých aktérov pozitívnych zmien v spoločnosti na miestnej a regionálnej úrovni.

Čítať celý článok

 

21. september 2018

ŠPÚ rozbehol pilotný projekt Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu

Štátny pedagogický ústav rozbehol v školskom roku 2018/2019 pilotný projekt Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu na rozvoj komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií. Do spolupráce na projekte, ktorý bude od októbra prebiehať formou tréningov učiteľov, sa prihlásila tridsiatka základných a stredných škôl a gymnázií z celého Slovenska.

Čítať celý článok

 

12. september 2018

ŠPÚ s PV ZPKO pripravia metodickú pomôcku pre ZŠ z obdobia rokov 1948 - 1989

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal zástupcov Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja. Na pracovnom rokovaní sa s predsedom PV ZPKO Jánom Liteckým Švedom a podpredsedom PV ZPKO Rafaelom Rafajom dohodli na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny pre prípravu metodického listu pre učiteľov základných škôl o obetiach komunistického režimu v rokoch 1948 až 1989 ako forme národného protikomunistického odboja. Ten by mohol dočasne aspoň čiastočne nahradiť úlohu Múzea zločinov komunizmu, ktoré zatiaľ na Slovensku chýba.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

18. október 2018

Seminár pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov. Seminár sa bude konať dňa 28. 11. 2018 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

Čítať celý článok

 

17. október 2018

ŠPÚ pozýva 7.novembra do Žiliny učiteľov základných škôl na seminár k tvorbe a metodike hodnotenia učebníck metodike tvorby a hodnotenia učebníc

ŠPÚ organizuje v spolupráci s Okresným úradom Odboru školstva v Žiline seminár pre učiteľov základných škôl k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc.

Čítať celý článok

 

11. október 2018

Duševné vlastníctvo - ako ho podporovať i ochraňovať v škole

Pozvánka na odborné a metodické podujatie určené pre školy, pedagógov a ďalších profesionálov v školskom vzdelávaní (ZŠ, SŠ), ktoré sa uskutoční 19. novembra 2018 v Štátnom pedagogickom ústave.

Čítať celý článok

 

10. október 2018

ŠPÚ pozýva 23.10. učiteľov a riaditeľov základných a stredných škôl na okrúhly stôl na regionálnej úrovni

Ciele okrúhleho stola na regionálnej úrovni s medzinárodnou účasťou zástupcu Európskeho Wergeland Centra z Nórska, na ktorý Vás srdečne pozývame sú: podpora implementácie Referenčného rámca na úrovni školy, zdieľanie príkladov dobrej praxe školy v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam a demokratickému občianstvu a identifikovanie možnosti implementácie Referenčného rámca na úrovni školy. Okrúhly stôl sa uskutoční dňa 23. 10. 2018 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky