Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

Na seminár ŠPÚ k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením prišli učitelia z celého Slovenska

17.05.2018 06:00

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril celoslovenský odborný seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Priestory...

Čítať celý článok

13.06.2018 - Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením – predprimárne vzdelávanie

16.05.2018 06:00

Štátny pedagogický ústav organizuje 13.júna od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie. Seminár je...

Čítať celý článok

Riaditeľ ŠPÚ sa stretol so zástupcami Pedagogického odboru MS a Klubu riaditeľov spoločnej školy

16.05.2018 06:00

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal zástupcov Pedagogického odboru Matice slovenskej a Klubu riaditeľov spoločnej školy. V nadväznosti na Memorandum o...

Čítať celý článok

Aktuality

18. máj 2018

Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy vo Vyšných Ružbachoch

Interaktívny seminár zameraný na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa základnej školy jeho účastníci hodnotili pozitívne. Dvadsiatim trom pedagogickým zamestnancom zo ZŠ s MŠ vo Vyšných Ružbachoch a ZŠ s MŠ z Hniezdneho predstavila školiteľka zo Štátneho pedagogického ústavu filozofiu finančného vzdelávania v základných školách.

Čítať celý článok

 

17. máj 2018

18. júna ŠPÚ ORGANIZUJE SEMINÁR PRE UČITEĽOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL K TVORBE A METODIKE HODNOTENIA UČEBNÍC

Seminár pre učiteľov z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja sa bude konať 18. júna 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa a 2. stupňa vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

Čítať celý článok

 

17. máj 2018

Na seminár ŠPÚ k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením prišli učitelia z celého Slovenska

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril celoslovenský odborný seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Priestory rokovacej miestnosti Štátneho pedagogického ústavu zaplnili 16. mája desiatky učiteľov, riaditeľov škôl a školských inšpektorov, ktorí sem pricestovali z celého Slovenska.

Čítať celý článok

 

17. máj 2018

ŠPÚ pripravil metodický list k osobnosti Milana Hodžu

Štátny pedagogický ústav spracoval k projektu Ústavu politických vied SAV metodický list, zameraný na významnú osobnosť slovenskej politickej minulosti Milana Hodžu. Jeho obsah tvorí teoretický základ k životu tohto politického velikána, s prioritným zameraním na jeho politické pôsobenie počas prvej Československej republiky.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

17. máj 2018

Na seminár ŠPÚ k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením prišli učitelia z celého Slovenska

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril celoslovenský odborný seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Priestory rokovacej miestnosti Štátneho pedagogického ústavu zaplnili 16. mája desiatky učiteľov, riaditeľov škôl a školských inšpektorov, ktorí sem pricestovali z celého Slovenska.

Čítať celý článok

 

16. máj 2018

Riaditeľ ŠPÚ sa stretol so zástupcami Pedagogického odboru MS a Klubu riaditeľov spoločnej školy

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal zástupcov Pedagogického odboru Matice slovenskej a Klubu riaditeľov spoločnej školy. V nadväznosti na Memorandum o spolupráci, podpísané riaditeľom ŠPÚ Ľ. Hajdukom a predsedom MS M. Gešperom, hovorili spolu o príprave konkrétnych spoločných aktivít na ďalšie obdobie.

Čítať celý článok

 

15. máj 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal špecialistu Svetovej banky pre oblasť vzdelávania Shahrama Paksima

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ špecialistu Svetovej banky pre oblasť vzdelávania dr.Shahrama Paksima a zástupcu tejto inštitúcie v Prešove Vladimíra Benču. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola problematika vzdelávania v základných školách, stredných školách a na gymnáziách na Slovensku.

Čítať celý článok

 

10. máj 2018

Študenti Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty UK budú praxovať v ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu ŠPÚ doc. PhDr.Ľudovít Hajduk, PhD. a vedúca Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. Zlatica Bakošová, PhD. sa dohodli na spolupráci, ktorá poskytne študentom FiF UK najmä možnosť odbornej praxe v ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

17. máj 2018

Pozvánka na seminár 30.5. pre učiteľov cudzích jazykov k podpore sebahodnotenia a autonómneho učenia sa žiakov na hodinách cudzích jazykov v základnej škole

ŠPÚ pozýva učiteľov cudzích jazykov na seminár zameraný na autonómne učenie sa a sebahodnotenie žiakov vo veku 7 až 10 rokov. Seminár sa bude konať dňa 30. 5. 2018 v priestoroch Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave.

Čítať celý článok

 

16. máj 2018

13.06.2018 - Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie

Štátny pedagogický ústav organizuje 13.júna od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením - predprimárne vzdelávanie. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10.júna 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 

15. máj 2018

Dejiny sebavedomia - súťaž pre žiakov základných škôl a gymnázií

Súťaž pre žiakov základných škôl a gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa Štátny pedagogický ústav a ArtForum 21 Slovakia vyhlasujú súťaž DEJINY SEBAVEDOMIA.

Čítať celý článok

 

15. máj 2018

ŠPÚ organizuje seminár pre učiteľov ZŠ k tvorbe a metodike hodnotenia učebníc

Seminár pre učiteľov z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja sa bude konať 18. júna 2018. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí Tvorba a metodické hodnotenie učebníc sa učitelia oboznámia s požiadavkami na tvorbu učebnice, s jej funkciami, ako pracovať s učebnicou a kritériami hodnotenia kvality učebníc. Seminár je určený najmä pre učiteľov 1. stupňa a 2. stupňa vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky