Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

Overovanie metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní pokračuje podľa plánovaného harmonogramu

19.02.2018 06:00

Učitelia základných škôl zaradených do experimentu výučby anglického jazyka metodikou JOLLY PHONICS majú za sebou ďalší odborný tréning. Ďalšie školenie JOLLY PHONICS „ Efektivita...

Čítať celý článok

Workshop v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania za účasti ŠPÚ

17.02.2018 06:00

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s riaditeľkou kancelárie Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Skarlet...

Čítať celý článok

V Revúcej si pripomenuli sté výročie od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenčiny za vyučovací jazyk

15.02.2018 06:00

Učitelia slovenčiny z domova i zo zahraničia, zástupcovia z akademickej obce a rezortu školstva a kultúry SR sa stretli v Dome kultúry v Revúcej na dvojdňovej odbornej konferencii...

Čítať celý článok

Aktuality

19. február 2018

Overovanie metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní pokračuje podľa plánovaného harmonogramuóda Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní

Učitelia základných škôl zaradených do experimentu výučby anglického jazyka metodikou JOLLY PHONICS majú za sebou ďalší odborný tréning. Ďalšie školenie JOLLY PHONICS „ Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“ pre Experimentálny projekt 2017/18 sa uskutočnilo v slovenských základných školách ZŠ Pankúchova v Bratislave, ZŠ Martinská v Žiline a ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Ďalšie stretnutie učiteľov je naplánované na apríl 2018.

Čítať celý článok

 

17. február 2018

Workshop v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania za účasti ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s riaditeľkou kancelárie Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Skarlet Ondrejčákovou o možnostiach spolupráce pri riešení otázok súvisiacich s témou otvoreného vzdelávania. Pracovné stretnutie, ktoré nadväzovalo na rokovanie o možných prienikoch aktivít v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, bolo zamerané najmä na prípravu workshopu pre učiteľov, ktorý sa bude konať v marci v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania.

Čítať celý článok

 

16. február 2018

V ŠPÚ zasadala Predmetová komisia pre výtvarnú výchovu

Členovia novokreovanej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre výtvarnú výchovu, ktorí si dnes prebrali menovacie dekréty, sa zaoberali aktuálnymi problémami v tomto predmete v základných a stredných školách. Venovali sa najmä možnostiam kreatívnejšieho prístupu učiteľov a žiakov na hodinách výtvarnej výchovy a námetom, ako praktické umenie formou prierezových tém zakomponovať do iných vyučovacích hodín v základných a stredných školách a na gymnáziách.

Čítať celý článok

 

15. február 2018

V Revúcej si pripomenuli sté výročie od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenčiny za vyučovací jazyk

Učitelia slovenčiny z domova i zo zahraničia, zástupcovia z akademickej obce a rezortu školstva a kultúry SR sa stretli v Dome kultúry v Revúcej na dvojdňovej odbornej konferencii „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku.“ Cieľom podujatia, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR, bolo prezentovanie postavenie slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka v školskom systéme na Slovensku v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

19. február 2018

Overovanie metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní pokračuje podľa plánovaného harmonogramu

Učitelia základných škôl zaradených do experimentu výučby anglického jazyka metodikou JOLLY PHONICS majú za sebou ďalší odborný tréning. Ďalšie školenie JOLLY PHONICS „ Efektivita vyučovacej metódy Jolly Phonics v primárnom vzdelávaní“ pre Experimentálny projekt 2017/18 sa uskutočnilo v slovenských základných školách ZŠ Pankúchova v Bratislave, ZŠ Martinská v Žiline a ZŠ Mirka Nešpora v Prešove. Ďalšie stretnutie učiteľov je naplánované na apríl 2018.

Čítať celý článok

 

17. február 2018

Workshop v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania za účasti ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval s riaditeľkou kancelárie Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Skarlet Ondrejčákovou o možnostiach spolupráce pri riešení otázok súvisiacich s témou otvoreného vzdelávania. Pracovné stretnutie, ktoré nadväzovalo na rokovanie o možných prienikoch aktivít v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, bolo zamerané najmä na prípravu workshopu pre učiteľov, ktorý sa bude konať v marci v rámci celosvetového týždňa otvoreného vzdelávania.

Čítať celý článok

 

16. február 2018

V ŠPÚ zasadala Predmetová komisia pre výtvarnú výchovu

Členovia novokreovanej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre výtvarnú výchovu, ktorí si dnes prebrali menovacie dekréty, sa zaoberali aktuálnymi problémami v tomto predmete v základných a stredných školách. Venovali sa najmä možnostiam kreatívnejšieho prístupu učiteľov a žiakov na hodinách výtvarnej výchovy a námetom, ako praktické umenie formou prierezových tém zakomponovať do iných vyučovacích hodín v základných a stredných školách a na gymnáziách.

Čítať celý článok

 

15. február 2018

V Revúcej si pripomenuli sté výročie od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenčiny za vyučovací jazyk

Učitelia slovenčiny z domova i zo zahraničia, zástupcovia z akademickej obce a rezortu školstva a kultúry SR sa stretli v Dome kultúry v Revúcej na dvojdňovej odbornej konferencii „Sto rokov od prvého oficiálneho vyhlásenia slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka na Slovensku.“ Cieľom podujatia, ktoré zorganizovalo Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom kultúry SR, bolo prezentovanie postavenie slovenského jazyka ako vyučovacieho jazyka v školskom systéme na Slovensku v historických súvislostiach a v súčasnom kultúrno-spoločenskom kontexte.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

07. február 2018

ŠPÚ pozýva učiteľov do počítačového múzea SAV na praktické doplnenie poznatkov vyučovania informatiky v ZŠ a SŠ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a vedúci Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku Martin Šperka ponúkajú učiteľom v oblasti dejín vývoja informatiky a informačných technológií možnosť doškolenia v Múzeu výpočtovej techniky SAV. Cieľom tejto edukačnej aktivity je príprava učiteľov informatiky, ktorí budú môcť sprevádzať svojich žiakov exkurziami v múzeu výpočtovej techniky SAV.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky