Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

SÚŤAŽ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

10.12.2017 06:00

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje súťaž Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní...

Čítať celý článok

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal generálneho tajomníka služobného úradu MŠVVŠ SR Maria Schrenkela

07.12.2017 06:00

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal dnes na pôde ŠPÚ generálneho riaditeľa služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Maria...

Čítať celý článok

Konferencia o vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským s aktívnou účasťou ŠPÚ

07.12.2017 06:00

Výučba slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a prezentácia Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s...

Čítať celý článok

Aktuality

12. december 2017

Súťaž Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike už má svojich víťazov

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a SK UNESCO vyhlásil v novembri 2017 súťaž pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike. Podmienkou súťaže bolo vytvorenie metodického listu s témou UNESCO. Do súťaže sa mohli zapojiť učitelia všetkých vyučovacích predmetov, nakoľko téma UNESCO je veľmi široká a v školskom systéme rezonuje od materskej školy až po maturitu.

Čítať celý článok

 

10. december 2017

SÚŤAŽ pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje súťaž Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

07. december 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal generálneho tajomníka služobného úradu MŠVVŠ SR Maria Schrenkela

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal dnes na pôde ŠPÚ generálneho riaditeľa služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Maria Schrenkela. Hovorili spolu o najmä o odborných a administratívnych záležitostiach ŠPÚ ako priamo riadenej organizácie rezortu školstva.

Čítať celý článok

 

07. december 2017

Konferencia o vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským s aktívnou účasťou ŠPÚ

Výučba slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a prezentácia Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským boli témami odbornej konferencie v priestoroch CVTI v Bratislave. Konferencia sa konala v rámci realizácie projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

07. december 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal generálneho tajomníka služobného úradu MŠVVŠ SR Maria Schrenkela

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal dnes na pôde ŠPÚ generálneho riaditeľa služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Maria Schrenkela. Hovorili spolu o najmä o odborných a administratívnych záležitostiach ŠPÚ ako priamo riadenej organizácie rezortu školstva.

Čítať celý článok

 

07. december 2017

Konferencia o vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským s aktívnou účasťou ŠPÚ

Výučba slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským a prezentácia Koncepcie vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským boli témami odbornej konferencie v priestoroch CVTI v Bratislave. Konferencia sa konala v rámci realizácie projektu Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Čítať celý článok

 

05. december 2017

ŠPÚ podporí projekt IPAO „Školy, ktoré menia svet“

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk a výkonná riaditeľka Inštitútu pre aktívne občianstvo (IPAO) Jana Feherpataky-Kuzmová sa dohodli na aktívnej spolupráci pri realizácii projektu Školy, ktoré menia svet. Zážitkový vzdelávací program, ktorý je určený pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov, sa zameriava na rozvoj občianskych kompetencií, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti a tolerancie z žiakov a žiačok na druhom stupni základných škôl a v stredných školách. Do programu tréningov k aktívne občianstvu je doposiaľ zapojených 20 škôl, 14 miest, 54 učiteľov a 6500 žiakov z celého Slovenska.

Čítať celý článok

 

30. november 2017

ŠPÚ bolo ocenené pamätnou medailou Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Ľudovít Hajduk prevzal od dekanky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského (PdF UK) v Bratislave Alice Vančovej pamätnú medailu ako prejav uznania za dlhoročnú spoluprácu ŠPÚ pri príprave študentov špeciálnej pedagogiky. Odovzdávanie pamätnej medaily a Ceny Vladimíra Predmerského bolo súčasťou programu medzinárodnej vedeckej konferencie Špeciálna pedagogika ako vedný a študijný odbor v 50.ročnej reflexii.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

Súťaž pre učiteľov všetkých stupňov a typov škôl

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, Ministerstvom zahraničných vecí a SK UNESCO vyhlasuje súťaž Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike.

Čítať celý článok

 

Informácie k 26. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Vážení záujemcovia o zapojenie sa do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko,
v sekcii Súťaže – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko bolo zverejnené Vyhlásenie 26. ročníka súťaže, ktorý sa bude niesť v znamení Roka slovenskej štátnosti.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky