Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

V publikácii o využití pridelených grantov EHP a Nórska 2009-2014 pre Slovensko je aj ŠPÚ

18.01.2018 06:00

Grant v programe Iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie získalo 18 projektov. Úrad vlády SR a Nórske veľvyslanectvo vybrali do publikácie...

Čítať celý článok

V ŠPÚ zasadala pracovná skupina k návrhu systémového modelu kurikulárnych dokumentov

16.01.2018 06:00

V Štátnom pedagogickom ústave zasadala pracovná skupina k nastaveniu modelu úprav kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. Výsledkom úprav by mali byť...

Čítať celý článok

V ŠPÚ bolo pracovné rokovanie k problematike nultého ročníka ZŠ

15.01.2018 06:00

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov tejto vedeckovýskumnej inštitúcie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou...

Čítať celý článok

Aktuality

18. január 2018

V publikácii o využití pridelených grantov EHP a Nórska 2009-2014 pre Slovensko je aj ŠPÚ

Grant v programe Iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie získalo 18 projektov. Úrad vlády SR a Nórske veľvyslanectvo vybrali do publikácie preddefinovaný projekt Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkulturálnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov, ktorého prijímateľom bol Štátny pedagogický ústav. Projekt je zverejnený v publikácii Úradu vlády a Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku, ktorú tieto inštitúcie spoločne vydali v roku 2017 v slovensko-anglickej verzii.

Čítať celý článok

 

17. január 2018

Rumunské veľvyslanectvo má záujem o spoluprácu s ŠPÚ

Štátny pedagogický ústav bude v budúcnosti spolupracovať v otázkach problematiky Rómov aj s rumunským veľvyslanectvom na Slovensku. Na pracovnom rokovaní v ŠPÚ hovoril s námestníkom ŠPÚ Jozefom Facunom prvý tajomník rumunskej ambasády v Bratislave Adrian Abrudan. Diskutovali spolu o viacerých témach a možnostiach spolupráce, napríklad aj o spoločnej príprave a realizácii medzinárodných projektov zameraných na rómsku problematiku.

Čítať celý článok

 

16. január 2018

V ŠPÚ zasadala pracovná skupina k návrhu systémového modelu kurikulárnych dokumentov

V Štátnom pedagogickom ústave zasadala pracovná skupina k nastaveniu modelu úprav kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. Výsledkom úprav by mali byť zmeny, ktoré budú viesť k zlepšeniu stavu vo vzdelávaní orientovaného na potreby a záujmy žiaka. V budúcnosti by mali byť centrom pri vymedzovaní vzdelávacieho štandardu žiaci.

Čítať celý článok

 

15. január 2018

V ŠPÚ bolo pracovné rokovanie k problematike nultého ročníka ZŠ

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov tejto vedeckovýskumnej inštitúcie so zástupcami základných škôl z viacerých regiónov Slovenska. Témou pracovného rokovania bola problematika nultého ročníka v ZŠ z obsahového aj legislatívneho hľadiska vrátane tvorby podporných materiálov pre výučbu v nultom ročníku ZŠ. Zástupcovia škôl sa zhodli na tom, že v jednotlivých regiónoch sú priepastné rozdiely v individuálnych potrebách žiakov.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

18. január 2018

V publikácii o využití pridelených grantov EHP a Nórska 2009-2014 pre Slovensko je aj ŠPÚ

Grant v programe Iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie získalo 18 projektov. Úrad vlády SR a Nórske veľvyslanectvo vybrali do publikácie preddefinovaný projekt Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkulturálnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov, ktorého prijímateľom bol Štátny pedagogický ústav. Projekt je zverejnený v publikácii Úradu vlády a Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku, ktorú tieto inštitúcie spoločne vydali v roku 2017 v slovensko-anglickej verzii.

Čítať celý článok

 

16. január 2018

V ŠPÚ zasadala pracovná skupina k návrhu systémového modelu kurikulárnych dokumentov

V Štátnom pedagogickom ústave zasadala pracovná skupina k nastaveniu modelu úprav kurikulárnych dokumentov vrátane procesu ich periodickej inovácie. Výsledkom úprav by mali byť zmeny, ktoré budú viesť k zlepšeniu stavu vo vzdelávaní orientovaného na potreby a záujmy žiaka. V budúcnosti by mali byť centrom pri vymedzovaní vzdelávacieho štandardu žiaci.

Čítať celý článok

 

12. január 2018

V ŠPÚ sa rokovalo o projektovom zámere s pracovným názvom Technická škôlka

Odborníci z pedagogickej praxe, zamestnávateľov ako aj akademickej pôdy rokovali v Štátnom pedagogickom ústave o možnosti vytvorenia vzdelávacieho programu učiteľky materských škôl so zameraním na rozvíjanie funkčnej gramotnosti detí, technického myslenia, predstavivosti, verbálnych schopností, samostatnosti práce v skupine a manažérskych schopností s dôrazom na rozhodovanie. Materské školy, s pracovným názvom Technické škôlky, na Slovensku vznikli podľa vzoru v Českej republike, kde sú ich už stovky a majú s nimi dobré skúsenosti.

Čítať celý článok

 

20. december 2017

ŠPÚ podporí projekt Technická škôlka

Technickú škôlku za účasti riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka, autorov a garanta projektu slávnostne otvorili v Základnej škole s materskou školou v Trnave na ulici Kornela Mahra. Projekt, ktorého cieľom je hravou formou u detí podporovať a rozvíjať tvorivé myslenie, manuálnu zručnosť, verbálne schopnosti ale aj analytické a technické myslenie, je postavený na skúsenostiach z Českej republiky, kde technická škôlka funguje už sedem rokov.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

Informácie k 26. ročníku súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Vážení záujemcovia o zapojenie sa do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko,
v sekcii Súťaže – Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko bolo zverejnené Vyhlásenie 26. ročníka súťaže, ktorý sa bude niesť v znamení Roka slovenskej štátnosti.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky