Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

12.03.2018 06:00

V priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa 12. marca 2018 uskutočnilo 15. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a...

Čítať celý článok

V apríli bude v ŠPÚ medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

08.03.2018 06:00

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl....

Čítať celý článok

V ŠPÚ zasadal organizačný výbor pre prípravu projektového zámeru Technická škôlka

08.03.2018 06:00

V ŠPÚ zasadal organizačný výbor pre prípravu projektového zámeru s pracovným názvom Technická škôlka. Jeho členov určila Odborná komisia pre prípravu projektového zámeru...

Čítať celý článok

Aktuality

16. marec 2018

V apríli bude v ŠPÚ medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“ vystúpia s odbornými prednáškami na rozmanité témy súvisiace s vyučovaním cudzích jazykov odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Príspevky v nemeckom a francúzskom jazyku budú tlmočené do slovenčiny.

Čítať celý článok

 

12. marec 2018

Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

V priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa 12. marca 2018 uskutočnilo 15. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len výbor).

Čítať celý článok

 

08. marec 2018

V ŠPÚ zasadal organizačný výbor pre prípravu projektového zámeru Technická škôlka

V ŠPÚ zasadal organizačný výbor pre prípravu projektového zámeru s pracovným názvom Technická škôlka. Jeho členov určila Odborná komisia pre prípravu projektového zámeru alternatívneho obsahu vzdelávacieho programu v materských školách, v ktorej sú zastúpení odborníci z pedagogickej praxe, z radov zamestnávateľov ako aj z akademickej pôdy. Členovia organizačného výboru riešili okrem obsahu aj problematiku vzdelávania pedagógov ako budúcich lektorov pre učiteľov v materských školách.

Čítať celý článok

 

07. marec 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal nového predsedu Matice slovenskej

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera. Na pracovnom rokovaní hovorili spolu najmä o budúcej spolupráci medzi obidvoma subjektami v oblasti vzdelávania, pričom značnú časť diskusie venovali príprave obsahu a podmienok spoločného memoranda o spolupráci.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

12. marec 2018

Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

V priestoroch Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa 12. marca 2018 uskutočnilo 15. zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť (ďalej len výbor).

Čítať celý článok

 

08. marec 2018

V ŠPÚ zasadal organizačný výbor pre prípravu projektového zámeru Technická škôlka

V ŠPÚ zasadal organizačný výbor pre prípravu projektového zámeru s pracovným názvom Technická škôlka. Jeho členov určila Odborná komisia pre prípravu projektového zámeru alternatívneho obsahu vzdelávacieho programu v materských školách, v ktorej sú zastúpení odborníci z pedagogickej praxe, z radov zamestnávateľov ako aj z akademickej pôdy. Členovia organizačného výboru riešili okrem obsahu aj problematiku vzdelávania pedagógov ako budúcich lektorov pre učiteľov v materských školách.

Čítať celý článok

 

07. marec 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal nového predsedu Matice slovenskej

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera. Na pracovnom rokovaní hovorili spolu najmä o budúcej spolupráci medzi obidvoma subjektami v oblasti vzdelávania, pričom značnú časť diskusie venovali príprave obsahu a podmienok spoločného memoranda o spolupráci.

Čítať celý článok

 

05. marec 2018

Štátny pedagogický ústav a Slovenská rada rodičovských združení uzatvorili memorandum o spolupráci

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk a predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlia Lindtnerová podpísali Memorandum o spolupráci. Cieľom užšej spolupráce obidvoch organizácií je zaktivovanie vzťahov medzi školou a rodinou.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

16. marec 2018

V apríli bude v ŠPÚ medzinárodná odborná konferencia pre učiteľov cudzích jazykov

Štátny pedagogický ústav organizuje 18. apríla v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu vrátane workshopov na podporu vyučovania cudzích jazykov pre učiteľov základných škôl. Na jednodňovom vzdelávacom podujatí „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“ vystúpia s odbornými prednáškami na rozmanité témy súvisiace s vyučovaním cudzích jazykov odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska. Príspevky v nemeckom a francúzskom jazyku budú tlmočené do slovenčiny.

Čítať celý článok

 

05. marec 2018

ŠPÚ pozýva učiteľov do počítačového múzea SAV na praktické doplnenie poznatkov vyučovania informatiky v ZŠ a SŠ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a vedúci Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku Martin Šperka ponúkajú učiteľom v oblasti dejín vývoja informatiky a informačných technológií možnosť doškolenia v Múzeu výpočtovej techniky SAV. Cieľom tejto edukačnej aktivity je príprava učiteľov informatiky, ktorí budú môcť sprevádzať svojich žiakov exkurziami v múzeu výpočtovej techniky SAV.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky