Štátny pedagogický ústav

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

ŠPÚ s PV ZPKO pripravia metodickú pomôcku pre ZŠ z obdobia rokov 1948 - 1989

12.09.2018 06:00

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal zástupcov Politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja. Na pracovnom rokovaní sa s predsedom PV ZPKO Jánom...

Čítať celý článok

ŠPÚ a Rescue team Slovakia zaktualizovali voliteľný predmet Mladý záchranár

11.09.2018 06:00

Štátny pedagogický ústav a Rescue team Slovakia zaktualizovali učebné osnovy voliteľného predmetu Mladý záchranár pre 1. a 2. stupeň základných škôl. Zámerom obidvoch subjektov je...

Čítať celý článok

SlovakEdu ocenilo intenzívnu a úspešnú spoluprácu s ŠPÚ

05.09.2018 06:00

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. a výskumno-vývojové zamestnankyne ŠPÚ PaedDr. Katarína Bockaničová, PhD. a Ing. Beata Menzlová prevzali od...

Čítať celý článok

Aktuality

17. september 2018

Európsky deň jazykov 2018

26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Pri príležitosti tohto dňa sú v Európe usporiadané rôzne podujatia a aktivity, napríklad súťaže, besedy, kvízy, televízne a rozhlasové programy, jazykové kaviarne.

Čítať celý článok

 

17. september 2018

Nultý ročník - odporúčania k výchovno-vzdelávacej činnosti v nultom ročníku základnej školy

Pod nasledujúcim odklikom nájdete zverejnený materiál odporúčaní k výchovno-vzdelávacej činnosti v nultom ročníku základnej školy

Čítať celý článok

 

17. september 2018

SÚŤAŽ pre učiteľov cudzích jazykov ZŠ, gymnázií a jazykových škôl

Štátny pedagogický ústav vyhlasuje Súťaž pre učiteľov cudzích jazykov

Čítať celý článok

 

06. september 2018

Kontinuálne vzdelávanie Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s autormi projektu "Technická škôlka" otvárajú kontinuálne vzdelávanie Technika hrou pre učiteľov materských škôl. Otvorenie vzdelávania je naplánované na január 2019. Na vzdelávanie sa bude možné prihlásiť online cez prihlasovací formulár po zverejnení výzvy na webovom sídle ŠPÚ. Výzva na prihlasovanie a obsah vzdelávacieho programu budú zverejnené v druhej polovici októbra.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Tlačové správy

28. august 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval v Košariskách so spoluorganizátormi konferencie k 100.výročiu založenia 1. ČSR

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prerokoval v Košariskách so starostkou obce Annou Abramovičovou a riaditeľkou ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave Zuzanou Horváthovou podrobnosti prípravy nadchádzajúcej odbornej konferencie venovanej 100.výročiu založenia prvej Československej republiky a osobnosti generála Milana Rastislava Štefánika.

Záštitu nad konferenciou k 100.výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov, ktorá sa uskutoční 25.októbra v Košariskách, prijal predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

Čítať celý článok

 

08. august 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk navštívil ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislave

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk navštívil Základnú umeleckú školu Eugena Suchoňa na Batkovej ulici v Bratislave. Na pracovnom stretnutí rokoval s riaditeľkou ZUŠ Zuzanou Horváthovou o nadchádzajúcej odbornej konferencii k 100.výročiu založenia prvej Československej republiky, ktorá sa uskutoční 25.októbra v Košariskách.

Čítať celý článok

 

21. júl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk a ďalší návštevníci Košarísk si uctili pamiatku generála Štefánika

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk si spolu s ďalšími návštevníkmi rodnej obce generála Milana Rastislava Štefánika pripomenul 138.výročie narodenia tohto významného slovenského štátnika a vedca a 100.výročie vzniku prvej ČSR. Za prítomnosti štátnej tajomníčky rezortu školstva Oľgy Nachtmannovej, štátneho tajomníka Ministerstva kultúry SR Ivana Sečíka a ďalších predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a zástupcov verejných inštitúcií minister obrany Peter Gajdoš, po slávnostnom kladení vencov, vyzdvihol najmä jeho zásluhy o vznik Československa v roku 1918.

Čítať celý článok

 

20. júl 2018

ŠPÚ a ITAS budú spolupracovať na príprave stratégie na podporu digitálnych a matematických zručností

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a zástupcovia IT Asociácie Slovenska riešili na pracovnom rokovaní otázky tvorby koncepcie digitálneho vzdelávania vo všeobecno-vzdelávacích predmetoch v základných a stredných školách a prípravy rozvoja ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky a matematiky.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky

Pozvánky

06. september 2018

Seminár k výučbe predmetu Slovenský posunkový jazyk v ZŠ - 16.10.2018

Štátny pedagogický ústav organizuje 16. októbra od 9.30 hod seminár k výučbe špecifického vyučovacieho predmetu Slovenský posunkový jazyk v základných školách. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10. októbra 2018. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 

28. jún 2018

Seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením - 19.09.2018

Štátny pedagogický ústav organizuje 19. septembra od 9.00 hod seminár k aplikácii vzdelávacích programov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Seminár je bezplatný. Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia. Keďže kapacita prednáškovej miestnosti je obmedzená, je potrebné sa prihlásiť do 10. septembra 2018 na emailovú adresu uvedenú v prílohe. Seminár sa bude konať v budove ŠPÚ na Pluhovej 8 v Bratislave.

Čítať celý článok

 

Zobraziť všetky