Vzdelávacie aktivity

Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy

Dátum aktivity: 09.10.2018
Registrácia do: 30.09.2018
Voľné miesta: 23
102

Osobnosti slovenskej politiky - Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť - Prešov

Dátum aktivity: 26.09.2018
Registrácia do: 24.09.2018
Voľné miesta: 95
112

Osobnosti slovenskej politiky - Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť - Košice

Dátum aktivity: 27.09.2018
Registrácia do: 24.09.2018
Voľné miesta: 97
114

Výučba predmetu slovenský posunkový jazyk v základnej škole

Dátum aktivity: 16.10.2018
Registrácia do: 10.10.2018
Voľné miesta: 60
122