Vzdelávacie aktivity

Medzinárodná konferencia: Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

Dátum aktivity: od 05.04.2019 do 06.04.2019
Registrácia do: 17.02.2019
Voľné miesta: 0
152

Viacjazyčnosť na Slovensku – výzvy a perspektívy. Podpora vyučovania druhého cudzieho jazyka a jazykov národnostných menšín.

Dátum aktivity: od 06.05.2019 do 07.05.2019
Registrácia do: 31.03.2019
Voľné miesta: 0
165