Vzdelávacie aktivity

Medzinárodná konferencia: Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia

Dátum aktivity: od 05.04.2019 do 06.04.2019
Registrácia do: 10.03.2019
Voľné miesta: 84
152