Vzdelávacie aktivity

Súťaž - Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

Dátum aktivity:  09. 04. 2019 – 13. 05. 2019

Workshop "DaF pre deti a mládež"

Dátum aktivity:  09. 05. 2019 – 10. 05. 2019