Vzdelávacie aktivity

Súťaž - 3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Dátum aktivity: Termín ukončenia súťaže je 15. október 2019

Štipendiá pre učiteľov nemčiny

Pozvánka pre učiteľov nemeckého jazyka