Vzdelávacie aktivity

Maturita z biológie

Dátum aktivity: 16.10.2019
Registrácia do: 10.10.2019
Voľné miesta: 50
213

Súťaž - 3. ročník súťaže Prítomnosť UNESCO vo vzdelávaní v Slovenskej republike

Dátum aktivity: Termín ukončenia súťaže je 15. október 2019

Štipendiá pre učiteľov nemčiny

Pozvánka pre učiteľov nemeckého jazyka