Metodické podnety

Na tomto mieste nájdete rôzne námety na vyučovanie, ktoré môžete vyhľadať na základe rôznych kritérií.

Nemecký jazyk - metodický list - A1

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
nemecký jazyk

Ročník
A1

 

Španielsky jazyk - metodický list - A1

Typ školy
základná škola 2. stupeň

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
španielsky jazyk

Ročník
A1

 

Nemecký jazyk - metodický list - B1

Typ školy
gymnázium

Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
nemecký jazyk

Ročník
B1