Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Vzdelávanie detí cudzincov

S veľkým znepokojením sledujeme dianie v našej susednej krajine. Myslíme na deti, rodičov, učiteľov a učiteľky a všetkých ľudí, ktorí sa starajú o beh škôl v ohrozených častiach Ukrajiny.

Veríme, že naše školy na Slovensku sú otvorené všetkých deťom a žiakom, ktorých rodiny budú v našej krajine hľadať bezpečnejšie prostredie na život. V Štátnom pedagogickom ústave sme pripravení pomôcť a poskytnúť školám potrebnú metodickú podporu pri príchode nových žiakov a žiačok. 

V uplynulých rokoch ŠPÚ vypracoval metodické odporúčania ako deťom prichádzajúcim z cudziny pomôcť s adaptáciou v našich školách, ako postupovať pri zaradení do ročníka a tiež ako postupovať pri ich hodnotení. Tieto a ďalšie usmernenia nájdete na nasledujúcich podstránkach.

Vďaka medzinárodnej spolupráci cez program ERASMUS+ vzniká na pôde ŠPÚ manuál o tom, ako prijať deti cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu na Slovensku, ktorý obsahuje súbor ďalších materiálov pre základné školy. Vznikol tiež prekladový slovník základných pojmov pre základnú školu. Dokumenty sa pripravujú v šiestich jazykových variantoch, vrátane ukrajinčiny a budú sa ďalej dopĺňať. 

Tieto materiály budeme postupne dopĺňať.