Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Vzdelávanie detí cudzincov

Názov               číslo schvaľovacej doložky platnosť od
Vzdelávanie detí cudzincov  
Metodické odporúčania. Jazykový kurz. Vyučovanie štátneho jazyka pre deti cudzincov v SR (Jazyková príprava detí utečencov)   2014
Kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v Slovenskej republike - stredná úroveň (kurz) CD-2008-26098/53586-1:915  
Metodické odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 25.12.2005
Učebný plán pre základný a rozširujúci jazykový kurz štátneho jazyka pre deti cudzincov CD-2005-25654 / 39860 21.12.2005
Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska dodržiavania ľudských práv a práv detí Informačno-metodický materiál pre pedagógov vzdelávajúcich deti z rôzneho multikultúrneho prostredia

 

 

Vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí (náučný webinár)

Štátny pedagogický ústav pripravil náučný webinár zameraný na vysvetlenie základých pojmov a legislatívne východiská problematiky, ktoré majú priamy vplyv na vzdelávanie detí cudzincov a žiakov dlhodobo žijúcich v zahraničí. Webinár sa uskutočnil 27.8.2020. Za ŠPÚ sa k danej problematike vyjadrovala Janka Píšová. 

Záznam webinára nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=GxvZZAYG9i4

Projekty

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.