Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Kontakty

PhDr. Janka Píšová, PhD.
Mgr. Karol Csiba, PhD.
oddelenie pre jazykové a literárne vzdelávanie
Štátny pedagogický ústav
Pluhová 8
830 00 Bratislava
Tel: 00421 2 49276313, 00421 903 936 604

Zoznam inštitúcií/organizácií poskytujúcich právnu pomoc cudzincom a utečencom v SR

Ministerstvo školstva tiež zriadilo samostatnú mailovú adresu ukrajina@minedu.sk, na ktorú sa môžu školy obrátiť s otázkami alebo so žiadosťou o pomoc pri zvládaní aktuálnej situácie.

Bližšie informácie k prijímaniu žiakov a žiačok do škôl poskytujú regionálne úrady školskej správy (RÚŠS):

Bratislava

Mgr. Gabriela Porubská
metodik pre ZŠ
+421905200543
+421232226208
gabriela.porubska@russ-ba.sk

Trnava

RNDr. Eva Huttová
vedúca odboru metodiky
+42915894312
0333226505
eva.huttova@russ-tt.sk

Trenčín

Mgr. Jarmila Rajnincová
vedúca odboru metodiky
+42903552101
032/3226805
jarmila.rajnincova@russ-tn.sk

Nitra

Ing. Marta Mladá
zastupujúca vedúcu odboru metodiky
+421918379438
marta.mlada@russ-nr.sk

Ing. Ľudmila Šimalová
riaditeľka RÚŠS
+421908235500
ludmila.simalova@russ-nr.sk

Mgr. Bohuslava Morová
bohumila.morova@russ-nr.sk
037/3226409
bohumila.morova@russ-nr.sk

Banská Bystrica

Mgr. Ľudmila Očenášová
poverená vedením odboru metodiky
048/3226307
ludmila.ocenasova@russ-bb.sk

Žilina

Mgr. Jana Černická
metodik
+421413226714
jana.cernicka@russ-za.sk

Dušan Galbavý
riaditeľ RÚŠS
+421905934359
dusan.galbavy@russ-za.sk

Košice

RNDr. Mária Takáčová
metodik pre špeciálne školy a školské zariadenia
+421908689258
maria.takacova@russ-ke.sk

Prešov

Mgr. Mária Halecká
vedúca odboru metodiky
+421904435014
+421950444156
0513226913
maria.halecka@russ-po.sk