Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktorí vzdelávajú deti cudzincov, odborne, organizačne, metodicky a finančne zabezpečuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri vytváraní adaptačného programu pre žiaka – dieťa cudzincov je možné využiť materiály zo vzdelávacích aktivít a projektov. Postup je možné konzultovať s realizátormi týchto aktivít. 

Zoznam vzdelávacích aktivít a projektov zameraných na jazykové vzdelávanie a rozvoj plurilingválnych kompetencií, podporu a rozvoj interkultúrnych kompetencií, demokratického a inkluzívneho školského prostredia