Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Európsky deň jazykov 2020 v našej škole

                                         

Zastúpenie Európskej komisie, Kancelária Generálneho riaditeľstva pre preklad a Štátny pedagogický ústav vyhlasujú súťaž „Európsky deň jazykov 2020 v našej škole“

Štatút súťaže Európsky deň jazykov 2020 v našej škole

Prihláška do súťaže vrátane Vyhlásenia o autorstve zaslaných dokumentov a Súhlasu dotknutej osoby k spracúvaniu osobných dokumentov