Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Zoznam riaditeľov ŠPÚ

Zoznam riaditeľov Štátneho pedagogického ústavu:

 1. Prof. PhDr. Gustáv Pavlovič, DrSc.(1947-1953)
 2. PhDr. Andrej Selecký, CSc.(1953-1954)
 3. PhDr. Martin Jurčo, CSc. (1954-1956)
 4. PhDr. Ľudovít Bakoš, CSc. (1956-1958)
 5. Prof. PhDr. Ján Kotoč, CSc.(1958-1966)
 6. Prof. PhDr. Emil Stračár, DrSc.(1967-1980)
 7. Doc. PhDr. Juraj Koutun, CSc.(1981-1987)
 8. Doc. PhDr. Matej Beňo(1987-1988)
 9. PhDr. Ľudovít Bálint, CSc.(1988-1990)
 10. RNDr. Ján Herber, CSc.(1990-1993)
 11. RNDr. Jozef Smida, CSc. (1993)
 12. PhDr. Silvia Matúšová(1994-1996)
 13. PhDr. Jarmila Bernáthová(1997-1998)
 14. PaedDr. Anna Bernátková(1998-1999)
 15. RNDr. Vladimír Repáš(1999-2005)
 16. Doc. PhDr. Anna Butašová, CSc. (2005-2006)
 17. Mgr. Paulína Koršnáková, PhD.(2006)
 18. PhDr. Ľubomír Pajtinka(2006-2007)
 19. PhDr. Július Hauser(2007-2010)
 20. Ing. Katarína Kalašová(2010-2012)
 21. Doc. PhDr. Viliam Kratochvíl, PhD.(2012-2015)
 22. Mgr. Petra Fridrichová, PhD.(2015-2016)
 23. Prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD.(2016-2020)