Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Viem, čo zjem

Viem, čo zjem - vzdelávací štandard

Viem, čo zjem - vzdelávací štandard 

Viem, čo zjem - tematický plán                 

Viem, čo zjem - tematický plán

Voliteľný predmet o zdravej výžive „Viem, čo zjem“ je určený pre 4., 5. alebo 6. ročníky základných škôl. Ku každej z 32 vyučovacích hodín je pre pedagóga vypracovaný metodický list, prezentácia na premietanie a pracovný list pre žiakov. Obsah voliteľného predmetu dopĺňajú interaktívne materiály v digitalizovanej podobe.

Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma po registrácii na webovej stránke:
https://www.viemcozjem.sk/volitelny-predmet/registracia-do-volitelneho-predmetu/

Metodické listy

Prezentácia - Vyučovacia hodina 01
Pracovný list - Vyučovacia hodina 01

Prezentácia - Vyučovacia hodina 02
Pracovný list - Vyučovacia hodina 02

Prezentácia - Vyučovacia hodina 03
Pracovný list - Vyučovacia hodina 03