Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Usmernenia, stanoviská, odporúčania

Na tejto stránke nájdete usmernenia, odporúčania a stanoviská Štátneho pedagogického ústavu pre materské školy, špeciálne materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, stredné školy a zriaďovateľov škôl počas prerušeného vyučovania v školách od vzniku epidémie koronavírusu v školskom roku 2019/2020.

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/triedne-knihy

Usmernenie k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020:

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/triedne-knihy/Usmernenie%20vysvedc%CC%8Cenie.pdf

Príloha č.1: prípadové štúdie :

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/triedne-knihy/Príloha%201%20aktual.pdf