Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Usmernenia, stanoviská, odporúčania

Na tejto stránke nájdete usmernenia, odporúčania a stanoviská Štátneho pedagogického ústavu pre materské školy, špeciálne materské školy, základné školy, špeciálne základné školy, stredné školy a zriaďovateľov škôl počas prerušeného vyučovania v školách od vzniku epidémie koronavírusu v školskom roku 2019/2020.

 

Metodické pokyny k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v červenej fáze semaforu (pripravuje sa aktualizácia)

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/spu-pokyny-zs-cervena.pdf

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/triedne-knihy

Usmernenie k vysvedčeniam za školský rok 2019/2020:

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/triedne-knihy/Usmernenie%20vysvedc%CC%8Cenie.pdf

Príloha č.1: prípadové štúdie :

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/triedne-knihy/Príloha%201%20aktual.pdf