Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Dotazník pre videá s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny

Milá pani učiteľka, milý pán učiteľ, ďakujeme za prejavenie záujmu o vytvorenie edukačných videí k obsahu vzdelávania pre 1. - 5. ročník ZŠ. 

Prosíme Vás o vyplnenie všetkých položiek dotazníka. Tešíme sa na skorú spoluprácu s Vami.
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese edutv@statpedu.sk

Tím Štátneho pedagogického ústavu.
* Vyplnením osobných údajov (e-mail, meno, priezvisko, telefónne číslo) v tomto dotazníku udeľujem ako dotknutá osoba súhlas Štátnemu pedagogickému ústavu so spracovaním svojich osobných údajov, a to za účelom vytvorenia edukačných videí, ako aj ich zaradenia do databázy. Osobné údaje budú spracovávané elektronicky i manuálne pre rozosielanie informačných e-mailov a ďalšej komunikácie. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú, respektíve do odvolania udeleného súhlasu.  Súhlas udeľujem v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z..
Bol/a/ som poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.
Prevádzkovateľ: Štátny pedagogický ústav, Pluhova 8, Bratislava 83103, IČO: 30 807 506