Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Aktuality

18. máj 2018

Finančné vzdelávanie v podmienkach základnej školy vo Vyšných Ružbachoch

Interaktívny seminár zameraný na finančné vzdelávanie pre učiteľov prvého aj druhého stupňa základnej školy jeho účastníci hodnotili pozitívne. Dvadsiatim trom pedagogickým zamestnancom zo ZŠ s MŠ vo Vyšných Ružbachoch a ZŠ s MŠ z Hniezdneho predstavila školiteľka zo Štátneho pedagogického ústavu filozofiu finančného vzdelávania v základných školách.

Čítať celý článok

 

17. máj 2018

ŠPÚ pripravil metodický list k osobnosti Milana Hodžu

Štátny pedagogický ústav spracoval k projektu Ústavu politických vied SAV metodický list, zameraný na významnú osobnosť slovenskej politickej minulosti Milana Hodžu. Jeho obsah tvorí teoretický základ k životu tohto politického velikána, s prioritným zameraním na jeho politické pôsobenie počas prvej Československej republiky.

Čítať celý článok

 

16. máj 2018

Riaditeľ ŠPÚ sa stretol so zástupcami Pedagogického odboru MS a Klubu riaditeľov spoločnej školy

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal zástupcov Pedagogického odboru Matice slovenskej a Klubu riaditeľov spoločnej školy. V nadväznosti na Memorandum o spolupráci, podpísané riaditeľom ŠPÚ Ľ. Hajdukom a predsedom MS M. Gešperom, hovorili spolu o príprave konkrétnych spoločných aktivít na ďalšie obdobie.

Čítať celý článok

 

15. máj 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk prijal špecialistu Svetovej banky pre oblasť vzdelávania Shahrama Paksima

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ špecialistu Svetovej banky pre oblasť vzdelávania dr.Shahrama Paksima a zástupcu tejto inštitúcie v Prešove Vladimíra Benču. Hlavnou témou pracovného stretnutia bola problematika vzdelávania v základných školách, stredných školách a na gymnáziách na Slovensku.

Čítať celý článok

 

10. máj 2018

Študenti Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty UK budú praxovať v ŠPÚ

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu ŠPÚ doc. PhDr.Ľudovít Hajduk, PhD. a vedúca Katedry pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. PhDr. Zlatica Bakošová, PhD. sa dohodli na spolupráci, ktorá poskytne študentom FiF UK najmä možnosť odbornej praxe v ŠPÚ.

Čítať celý článok

 

10. máj 2018

Výzva na registráciu do medzinárodnej súťaže študentských krátkych filmov o ľudských právach: This human world 2018

Každoročný filmový festival o ľudských právach This human world opäť organizuje Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2018 pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku v spolupráci so školami v Maďarsku, Rakúsku, Slovensku a Slovinsku.

Čítať celý článok

 

04. máj 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk prijal predsedníčku AZUŠ SR Zuzanu Horváthovú

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal na pôde ŠPÚ predsedníčku Asociácie základných umeleckých škôl SR republiky Zuzanu Horváthovú. Za prítomnosti tajomníčky ústrednej umeleckej rady ŠPÚ Lenky Kaščákovej, ktorá s AZUŠ dlhodobo spolupracuje, rokovali spolu najmä o spolupráci pri príprave a realizácii tvorby inovovaných vzdelávacích programov pre jednotlivé odbory ZUŠ.

Čítať celý článok

 

03. máj 2018

V ŠPÚ rokovala pracovná skupina ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk odovzdal menovacie dekréty členom Pracovnej skupiny ku koncepcii skvalitnenia vyučovania matematiky v základných a stredných školách. V pracovnej skupine budú na tejto výzve participovať zástupcovia stredných odborných škôl a gymnázií, predstavitelia Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií, Asociácie stredných odborných škôl, Slovenskej matematickej spoločnosti a priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Čítať celý článok

 

26. apríl 2018

V ŠPÚ sa rokovalo o maturitnej skúške z druhého vyučovacieho jazyka ako štátnej jazykovej skúške

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizoval dňa 26. apríla 2018 pracovné stretnutie s riaditeľmi jazykových škôl, ktoré majú oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky a bilingválnych gymnázií.

Čítať celý článok

 

26. apríl 2018

ŠPÚ navštívila delegácia odborníkov z verejných inštitúcií Moldavska

Počas študijného pobytu na Slovensku sa delegácia odborníkov z verejných inštitúcií Moldavska stretla s riaditeľom ŠPÚ Ľudovítom Hajdukom a ďalšími vedúcimi zamestnancami tejto najstaršej slovenskej vedeckovýskumnej inštitúcie, ako aj zástupcami Sekcie regionálneho školstva a Sekcie národnostného a inkluzívneho vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. O umožnenie pracovnej návštevy v slovenských verejných inštitúciách požiadal rezort školstva Národný inštitút spravodlivosti Moldavska a stály zástupca Programu rozvoja OSN.

Čítať celý článok

 

24. apríl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk informoval na konferencii EPAN v Kodani o úspešných projektoch dobrej praxe

Na medzinárodnej konferencii pod názvom "Demokratická kultúra - od slov k činom" (Democratic culture - from words to action), ktorá sa konala od pondelka 23.apríla do utorka 24.apríla v Kodani, zastupoval slovenský rezort školstva riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk. Hlavným cieľom medzinárodného podujatia EPAN ( Education Policy Advisors Network) - Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku) je poskytnúť školám v Európe súbor konkrétnych nástrojov, ktoré môžu pomôcť učiteľom a iným pedagogickým pracovníkom iniciovať konštruktívne diskusie v európskych učebniach, ktoré zabezpečia rešpekt voči ostatným.

Čítať celý článok

 

23. apríl 2018

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk bude prezentovať na konferencii EPAN v Dánsku príklady dobrej praxe z úspešných európskych projektov ŠPÚ

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk bude prezentovať na konferencii EPAN v hlavnom meste Dánska príklady dobrej praxe z úspešných európskych projektov ŠPÚ. Svoju pozornosť sústredí predovšetkým na projekty „Rozvíjanie profesijných kompetencií“, „Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách“ a „Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika".

Čítať celý článok

 

20. apríl 2018

Na konferenciu o metóde Jolly Phonics prišla na Slovensko aj jej autorka z Veľkej Británie

Druhý ročník konferencie Jolly Phonics, ktorý sa konal v Liptovskom Mikuláši, prišiel podporiť riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk, ako aj autorka metódy Jolly Phonics a Jolly Grammar Sara Wernham z Veľkej Británie.

Čítať celý článok

 

18. apríl 2018

Konferencia v ŠPÚ otvorila diskusiu o potrebe väčšej podpory výučby cudzích jazykov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk otvoril v Bratislave medzinárodnú odbornú konferenciu pre učiteľov cudzích jazykov „Podpora vyučovania cudzích jazykov a nemeckého jazyka ako národnostnej menšiny“, kde diskutovali na rozmanité témy súvisiace s vyučovaním cudzích jazykov odborníci z Francúzska, Nemecka, Českej republiky a Slovenska.

Čítať celý článok

 

17. apríl 2018

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k vzniku 1. ČSR

V Pálffyho paláci v Bratislave sa konala trojdňová vedecká konferencia k 100. výročiu vzniku prvej Československej republiky „Republika Česko - Slovensko: od monarchie k vlastnému štátu; ilúzia verzus realita“. Záštitu nad konferenciou k výročiu vzniku prvého spoločného štátu Slovákov a Čechov prevzal predseda NRSR Andrej Danko.

Čítať celý článok