Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

10. máj 2017

Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Jesenná akadémia 2017

Demokratické školské prostredie pre všetkých

Čítať celý článok

 
Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka v stredných školách.

10. máj 2017

Workshop pre učiteľov nemeckého jazyka v stredných školách.

Jens Krüger a Vladimíra Kolocová vo svojom workshope predstavia rôzne aktivity, ktoré vedú žiakov k zlepšeniu komunikatívnych zručností a zároveň motivujú nielen žiakov ale aj učiteľov.

Čítať celý článok

 
Experimentovanie po nemecky, teda učiť sa cudzí jazyk, môže byť aj zábavné

05. máj 2017

Experimentovanie po nemecky, teda učiť sa cudzí jazyk, môže byť aj zábavné

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Goetheho inštitútom v Bratislave a Nadáciou Volkswagen Slovakia informoval dnes médiá o využívaní pedagogického prístupu CLIL na hodinách prírodovedných predmetov v základných školách na Slovensku.

Čítať celý článok

 
OK ŠPÚ sa dohodla na štruktúre a obsahu voliteľného predmetu o Slovákoch žijúcich v zahraničí

04. máj 2017

OK ŠPÚ sa dohodla na štruktúre a obsahu voliteľného predmetu o Slovákoch žijúcich v zahraničí

Členovia Odbornej komisie Štátneho pedagogického ústavu pre vypracovanie kurikulárnych materiálov k voliteľnému predmetu pre stredné školy o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí sa na svojom prvom zasadaní dohodli na jeho obsahu a štruktúre.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ zorganizoval pre učiteľov exkurzie na podporu rozvíjania prírodovednej gramotnosti detí

03. máj 2017

ŠPÚ zorganizoval pre učiteľov exkurzie na podporu rozvíjania prírodovednej gramotnosti detí

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Občianskym združením Ekovýlety zorganizoval pre učiteľov základných a stredných škôl bratislavského, trnavského a nitrianskeho kraja bezplatné exkurzie do rakúskeho národného parku Donau - Auen.

Čítať celý článok

 
Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie máj 2017

03. máj 2017

Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie máj 2017

Program Pestalozzi je programom Rady Európy zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania.

Čítať celý článok

 
Experimentieren auf Deutsch

28. apríl 2017

Experimentieren auf Deutsch

pre učiteľov nemeckého jazyka v základných školách, učiteľov základných škôl, ktorí využívajú alebo plánujú využívať pedagogický prístup CLIL v kombinácii s nemeckým jazykom

Čítať celý článok

 
Celoslovenská konferencia o smerovaní školskej geografie v spolupráci s ŠPÚ

20. apríl 2017

Celoslovenská konferencia o smerovaní školskej geografie v spolupráci s ŠPÚ

Pod patronátom Fakulty prírodných a humanitných vied Univerzity Mateja Bela, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom sa v Banskej Bystrici konala konferencia o súčasnom stave a ďalšom smerovaní vyučovania geografie v školách.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa konalo úvodné kolokvium k projektu ozdravenia populácie

13. apríl 2017

V ŠPÚ sa konalo úvodné kolokvium k projektu ozdravenia populácie

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, v zastúpení ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana, odovzdal menovacie dekréty členom novej pracovnej komisie interdisciplinárneho a nadrezortného projektu „VTS – modernizácia TV a športu“.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa rokovalo o postavení druhého cudzieho jazyka vo vzdelávacom procese v školách

13. apríl 2017

V ŠPÚ sa rokovalo o postavení druhého cudzieho jazyka vo vzdelávacom procese v školách

Na zasadnutí Predmetovej komisie pre cudzie jazyky v Štátnom pedagogickom ústave rokovali jej členovia o problematike Rámcového učebného plánu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Čítať celý článok

 
Pilotovanie vzdelávacích materiálov Strenghtening education for democracy v rámci programu Pestalozzi.

12. apríl 2017

Pilotovanie vzdelávacích materiálov Strenghtening education for democracy v rámci programu Pestalozzi.

Program Pestalozzi (https://www.coe.int/en/web/pestalozzi) je programom Rady Európy zameraným na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci ich celoživotného vzdelávania.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so štátnou tajomníčkou rezortu školstva Oľgou Nachtmannovou

12. apríl 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so štátnou tajomníčkou rezortu školstva Oľgou Nachtmannovou

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová sa zhodli v tom, že Slovensko by malo viac pomáhať pedagógom v slovenských vzdelávacích centrách v zahraničí.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal zástupcom vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí šlabikáre

11. apríl 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal zástupcom vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí šlabikáre

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupkyňou centra Slovákov v írskom hlavnom meste Dublin Máriou Pacherovou, zástupkyňou vzdelávacieho centra v Mníchove v Nemecku Jarmilou Buchovou a so zástupkyňou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Vilmou Prívarovou o možnosti ďalšej podpory Slovákov za hranicami Slovenska.

Čítať celý článok

 
RIADITEĽ ŠPÚ Ľ. HAJDUK ODOVZDAL MENOVACIE DEKRÉTY ČLENOM KOMISIE PRE TRADIČNÚ KULTÚRU

06. apríl 2017

RIADITEĽ ŠPÚ Ľ. HAJDUK ODOVZDAL MENOVACIE DEKRÉTY ČLENOM KOMISIE PRE TRADIČNÚ KULTÚRU

V Štátnom pedagogickom ústave po prvý raz zasadala Odborná komisia na podporu tradičnej ľudovej kultúry.

Čítať celý článok

 
ODBORNÍCI PREHODNOTILI RUP PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY S VYUČOVANÍM JAZYKA NEMECKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

04. apríl 2017

ODBORNÍCI PREHODNOTILI RUP PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY S VYUČOVANÍM JAZYKA NEMECKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov škôl s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej menšiny, ktoré iniciovali tieto školy v súvislosti s prehodnotením ich rámcového učebného plánu (RUP).

Čítať celý článok