Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Aktuality

Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie máj 2017

03. máj 2017

Program Pestalozzi – Vzdelávacie aktivity Rady Európy s termínom registrácie máj 2017

Program Pestalozzi je programom Rady Európy zameraný na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania.

Čítať celý článok

 
Experimentieren auf Deutsch

28. apríl 2017

Experimentieren auf Deutsch

pre učiteľov nemeckého jazyka v základných školách, učiteľov základných škôl, ktorí využívajú alebo plánujú využívať pedagogický prístup CLIL v kombinácii s nemeckým jazykom

Čítať celý článok

 
Celoslovenská konferencia o smerovaní školskej geografie v spolupráci s ŠPÚ

20. apríl 2017

Celoslovenská konferencia o smerovaní školskej geografie v spolupráci s ŠPÚ

Pod patronátom Fakulty prírodných a humanitných vied Univerzity Mateja Bela, v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom sa v Banskej Bystrici konala konferencia o súčasnom stave a ďalšom smerovaní vyučovania geografie v školách.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa konalo úvodné kolokvium k projektu ozdravenia populácie

13. apríl 2017

V ŠPÚ sa konalo úvodné kolokvium k projektu ozdravenia populácie

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk, v zastúpení ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana, odovzdal menovacie dekréty členom novej pracovnej komisie interdisciplinárneho a nadrezortného projektu „VTS – modernizácia TV a športu“.

Čítať celý článok

 
V ŠPÚ sa rokovalo o postavení druhého cudzieho jazyka vo vzdelávacom procese v školách

13. apríl 2017

V ŠPÚ sa rokovalo o postavení druhého cudzieho jazyka vo vzdelávacom procese v školách

Na zasadnutí Predmetovej komisie pre cudzie jazyky v Štátnom pedagogickom ústave rokovali jej členovia o problematike Rámcového učebného plánu s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským.

Čítať celý článok

 
Pilotovanie vzdelávacích materiálov Strenghtening education for democracy v rámci programu Pestalozzi.

12. apríl 2017

Pilotovanie vzdelávacích materiálov Strenghtening education for democracy v rámci programu Pestalozzi.

Program Pestalozzi (https://www.coe.int/en/web/pestalozzi) je programom Rady Európy zameraným na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické a didaktické postupy v rámci ich celoživotného vzdelávania.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so štátnou tajomníčkou rezortu školstva Oľgou Nachtmannovou

12. apríl 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk rokoval so štátnou tajomníčkou rezortu školstva Oľgou Nachtmannovou

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmannová sa zhodli v tom, že Slovensko by malo viac pomáhať pedagógom v slovenských vzdelávacích centrách v zahraničí.

Čítať celý článok

 
Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal zástupcom vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí šlabikáre

11. apríl 2017

Riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk odovzdal zástupcom vzdelávacích centier Slovákov v zahraničí šlabikáre

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk rokoval so zástupkyňou centra Slovákov v írskom hlavnom meste Dublin Máriou Pacherovou, zástupkyňou vzdelávacieho centra v Mníchove v Nemecku Jarmilou Buchovou a so zástupkyňou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Vilmou Prívarovou o možnosti ďalšej podpory Slovákov za hranicami Slovenska.

Čítať celý článok

 
RIADITEĽ ŠPÚ Ľ. HAJDUK ODOVZDAL MENOVACIE DEKRÉTY ČLENOM KOMISIE PRE TRADIČNÚ KULTÚRU

06. apríl 2017

RIADITEĽ ŠPÚ Ľ. HAJDUK ODOVZDAL MENOVACIE DEKRÉTY ČLENOM KOMISIE PRE TRADIČNÚ KULTÚRU

V Štátnom pedagogickom ústave po prvý raz zasadala Odborná komisia na podporu tradičnej ľudovej kultúry.

Čítať celý článok

 
ODBORNÍCI PREHODNOTILI RUP PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY S VYUČOVANÍM JAZYKA NEMECKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

04. apríl 2017

ODBORNÍCI PREHODNOTILI RUP PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY S VYUČOVANÍM JAZYKA NEMECKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

V Štátnom pedagogickom ústave sa konalo pracovné stretnutie zástupcov škôl s vyučovaním jazyka nemeckej národnostnej menšiny, ktoré iniciovali tieto školy v súvislosti s prehodnotením ich rámcového učebného plánu (RUP).

Čítať celý článok

 
ŠTVRTÉHO APRÍLA SI PRIPOMÍNAME OSLOBODENIE BRATISLAVY SPOD NACISTICKEJ OKUPÁCIE

04. apríl 2017

ŠTVRTÉHO APRÍLA SI PRIPOMÍNAME OSLOBODENIE BRATISLAVY SPOD NACISTICKEJ OKUPÁCIE

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk si spolu s ďalšími zástupcami štátnej a verejnej správy, samosprávy a ďalších spoločenských organizácií pripomenul na Slavíne 72.výročie oslobodenia hlavného mesta Slovenska Bratislavy spod nacistickej okupácie.

Čítať celý článok

 
Ľ: HAJDUK: NAJVYŠŠIE REZORTNÉ OCENENIA SV. GORAZDA SÚ MORÁLNYM OCENENÍM PRE UČITEĽOV

31. marec 2017

Ľ: HAJDUK: NAJVYŠŠIE REZORTNÉ OCENENIA SV. GORAZDA SÚ MORÁLNYM OCENENÍM PRE UČITEĽOV

Desiatky pedagógov a osobností z oblasti školstva i spoločenského života si prevzali od ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana Veľké a Malé medaily sv. Gorazda a ďakovné listy.

Čítať celý článok

 
PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA ŠPÚ VYPISUJE SÚŤAŽ PRE UČITEĽOV

30. marec 2017

PRI PRÍLEŽITOSTI 70. VÝROČIA ŠPÚ VYPISUJE SÚŤAŽ PRE UČITEĽOV

Štátny pedagogický ústav pri príležitosti 70. výročia svojho založenia vypisuje súťaž v tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ SPRÍSTUPNIL NA WEBOVEJ STRÁNKE METODICKÝ PORTÁL PRE UČITEĽOV

30. marec 2017

ŠPÚ SPRÍSTUPNIL NA WEBOVEJ STRÁNKE METODICKÝ PORTÁL PRE UČITEĽOV

Štátny pedagogický ústav sprístupnil na svojej webovej stránke skúšobnú verziu metodického portálu http://194.160.4.174/ ako priestor pre metodickú podporu inovovaných Štátnych vzdelávacích programov.

Čítať celý článok

 
ŠPÚ podporuje školy v príprave detí na výzvy spojené s ochranou zdravia a prvou pomocou

28. marec 2017

ŠPÚ podporuje školy v príprave detí na výzvy spojené s ochranou zdravia a prvou pomocou

V historickej budove Opery SND v Bratislave už po jedenásty raz odmeňovali  profesionálov, dobrovoľníkov i laickú verejnosť vrátane detí, ktorí zachránili, alebo výrazne pomáhali pri záchrane ľudských životov v neočakávaných situáciách. O tých, ktorí si dne s prebrali ocenenie na slávnostnom odovzdávaní cien Zlatého záchranárskeho kríža za rok 2016 rozhodla Odborná porota zložená z predstaviteľov všetkých zložiek Integrovaného záchranného systému na Slovensku.
„Spoločnosť musí byť pripravená na výzvy spojené s ochranou, zdravia, prírody a ľudí. To si samozrejme vyžaduje vytvoriť a udržiavať systém viacerých koncepčných opatrení v obsahu vzdelávania a v súvislosti s tým aj prípravy učiteľov. Významné miesto má v tomto procese formovanie postojov k ochrane zdravia, k bezpečnému konaniu a správaniu sa ako aj k vedomostiam z oblasti bezpečnosti spoločnosti a práce.  Z toho dôvodu Štátny pedagogický ústav podporuje výchovu a vzdelávanie v základných a stredných školách v oblasti ochrany zdravia a prvej pomoci, aby žiaci boli schopní, teraz ale aj v dospelosti, reagovať  na potreby ochrany zdravia a poskytnutia prvej pomoci v praktickom živote, čo podľa odborníkov vôbec nie je samozrejmosťou,“ uviedol  po skončení slávnosti v Opere SND riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Čítať celý článok