Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Zoznam škôl prihlásených do pilotného overovania

Zoznam škôl, s ktorými sú podpísané dohody o vzájomnej spolupráci medzi Štátnym pedagogickým ústavom a školou prihlásenou do pilotného overovania:
1. Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača, Detva
2. Základná škola Jána Amosa Komenského, Sereď
3. Základná škola Michalovce - ukončená spolupráca v školskom roku 2021/2022
4. Súkromná základná škola Banská Bystrica
5. Základná škola Pribeta
6. Základná škola s materskou školou Utekáč
7. Základná škola sv. Michala, organizačná zložka katolíckej spojenej školy, Nemšová
8. Základná škola s materskou školou Brehy
9. Základná škola Jána Zemana, Nová Baňa
10. Základná škola Plavecký Štvrtok
11. Súkromná základná škola Jolly HOMESCHOOL, Pezinok
12. Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným nadaním, Bratislava
13.Základná škola a materská škola Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským, Zlatná na Ostrove
14. Súkromná spojená škola Prievidza
15. Základná škola Lučenec
16. Základná škola Komárno
17. Základná škola Košice
18. EDULIENKA, Bratislava
19. Základná šola Bystrany
20. Spojená škola Pohronská Polhora
21. Základná škola Nové Zámky
22. Základná škola Badin
23. Súkromná základná škola Libellus, Bratislava
24. Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina
25. Základná škola Huncovce
26. ZŠ s MŠ Ulica Ivana Krasku, Trnava
27. ZŠ Blatné Remety