Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Zoznam škôl prihlásených do pilotného overovania

Do pilotného overovania upravených Rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov sa zatiaľ prihlásilo 28 škôl z celého Slovenska.

Aktualizovaný zoznam škôl, s ktorými už sú podpísané dohody o vzájomnej spolupráci medzi Štátnym pedagogickým ústavom a školou prihlásenou do pilotného overovania:

1.

 

 

Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača

Štúrova 12, 962 12 Detva

2

 

 

ZŠ Jana Amosa Komenského

Komenského 1227/8,                     926 01 Sereď

3

 

 

Základná škola

Okružná 17, Michalovce

4

 

 

Súkromná základná škola Ružová 14, Banská Bystrica

Ružová 14,                                  97411 Banská Bystrica

5

 

 

Základná škola sv. Michala, organizačná zložka Katolíckej spojenej školy

Školská 9,                               914 41 Nemšová

6

 

 

Základná škola s materskou školou

Záhumnie 24,                                 968 01 Brehy

7

 

 

Základná škola Plavecký Štvrtok

Plavecký Štvrtok 351,                         900 68 Plavecký Štvrtok

8

 

 

Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

Bajkalská 20,                                821 08 Bratislava

9

 

 

Základná škola

Školská ul . č. 26, Pribeta

10

 

 

Súkromná základná škola Jolly HOMESCHOOL

Kukučínova 4,                                 902 01 Pezinok

11

 

 

Základná škola

Školská ul . č. 26, Pribeta

12

 

 

Základná škola s materskou školou Utekáč

Základná škola s materskou školou 821 Utekáč,                   985 06 Utekáč