Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

    


Prihlasovanie

Prihlásenie do programu pilotného overovania bolo uzavreté

Za účelom zmiernenia dôsledkov prerušeného vyučovania v školách, spôsobených pandémiou vírusu COVID-19 bola pre základné školy pripravená možnosť zrealizovať úpravu školských vzdelávacích programov podľa „Rámcového učebného plánu podľa cyklov vzdelávania“ a „Upravených cieľov a obsahu vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov.“ Podmienkou aplikácie uvedených dokumentov je prihlásenie školy do programu pilotného overovania týchto úprav vo vzdelávacích programoch, koordinovaného Štátnym pedagogickým ústavom.