Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Matematika a práca s informáciami

Matematika

Informatika 

Metodické usmernenie č.1/2016

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.