Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky


Ústredné predmetové komisie

Členov a členky ústrednej komisie pre predprimárne a základné vzdelávanie nájdete na našej stránke vzdelavanie21.statpedu.sk, ktorá bližšie informuje o tvorbe nového štátneho kurikula.