Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

 

                                                       


Jazyková diagnostika

Pre efektívne nastavenie kurzu štátneho jazyka pre daného žiaka je potrebné určiť jeho úroveň ovládania slovenského jazyka vo všetkých komunikačných jazykových činnostiach (hovorenie, čítanie, písanie, počúvanie). Základnú informatívnu diagnostiku úrovne ovládania slovenského jazyka je možné realizovať priamo v škole. Na tieto účely môžu poslúžiť: Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky alebo Európske jazykové portfólio.

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: Učenie sa, vyučovanie, hodnotenie
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky: Učenie sa, vyučovanie, hodnotenie –     doplňujúce vydanie
Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 – 10 rokov
Európske jazykové portfólio 16+

Forma diagnostiky
Cieľová skupina: žiaci 1. a 2. ročníka, žiaci neovládajúci latinku
- riadený diagnostický rozhovor
- otázky k obrázku
- overenie porozumenia základných pokynov
- stručný rozhovor o žiakovi

Cieľová skupina: žiaci 3. až 9. ročníka
- riadený diagnostický rozhovor
- písomný test
- stručný rozhovor o žiakovi

Riadený rozhovor a test by nemal byť vedený v atmosfére stresu a zbytočného napätia, ktoré často spôsobuje komunikačný blok, ale mal by prebiehať v pre žiaka príjemnej a bezpečnej atmosfére.