Oficiálna web stránka Štátny pedagogický ústav

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Prihlasovanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Prihlasovanie

Prihlásenie do programu pilotného overovania

Za účelom zmiernenia dôsledkov prerušeného vyučovania v školách, spôsobených pandémiou vírusu COVID-19 bola pre základné školy pripravená možnosť zrealizovať úpravu školských vzdelávacích programov podľa „Rámcového učebného plánu podľa cyklov vzdelávania“ a „Upravených cieľov a obsahu vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov.“ Podmienkou aplikácie uvedených dokumentov je prihlásenie školy do programu pilotného overovania týchto úprav vo vzdelávacích programoch, koordinovaného Štátnym pedagogickým ústavom.

Pre prihlásenie je potrebné vyplniť nasledujúce údaje, na základe ktorých bude škola kontaktovaná a budú jej poskytnuté ďalšie informácie. Školám, zapojeným do programu pilotného overovania bude poskytovaná podpora a asistencia v oblasti prípravy, realizácie a aj vyhodnocovania zmien.

Vyplniť prihlášku môžete TU